ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ

Т.Атаев  атындагы орто  мектебинин

 2015-2016-окуу жылындагы  окуу - тарбия    процесси   боюнча жүргүзүлгон  иштеринин   

                         жыйынтыгы

     2015-2016-окуу  жылында  28-августта  мектепте  педагогикалык кеңешме  болуп,жалпы  мектептин  максатын ,милдеттерин талкуулап, төмөндөгүдөй  максат,милдеттерди  бекитип  алып,ушулардын  үстүндө  иштөөнү  чечтик.

 

                                   Максаты

        Ар бир окуучунун жекече өзгөчөлүгүн эске алуу менен окутуу жана дифференциялаштыруу».

 

 

                                                        Милдети

    1.Окутуунун  заманбап инновациялык  ыкмаларын  пайдалануу  менен кеп  маданиятын  өнүктүрүү.Окуучулардын  билим  сапатын  жогорулатуу.Интернет  менен   байланыштыруу,интерактивдүү  ыкмаларды пайдалануу менен формативдик  баалоону  ишке  ашыруу  аркылуу  окуучулардын  билим  сапатын  жогорулатуу.

 2.Мугалимдердин  тажрыйбаларын  райондук,областтык масштабда   жайылтуу,прфессионалдуулугун   арттыруу.

 3.Кыргыз  элинин адептик  жана  рухий-ыймандык  дөөлөттөрүбүздү сактоо  менен  окуучуларды  нравалык  тарбия  берүүгө  жетишүү.

 4.Коомчулук  жана  ата-энелер менен байланышты  чыңдоо   менен окуучулардын  билим  сапатын  жогорулатуу.

5.Мектептин  инфракструктурасын  жакшыртуу.

 

                                        ЖАЛПЫ  МААЛЫМАТ

    2015-2016-окуу жылында Токтосун  Атаев  атындагы  орто  мектебинде  475 окуучу  окуйт.232класс  комплект бекитилип,окуучуларга  билим  тарбия  берүүдө 33 мугалим  эмгектеништи.Алардын ичинен 7 мугалим  эл  агартуунун  отличниги . Мектеп 2-сменада  окуйт.

  1-сменада:1- «а,б,»,3- «а»,4 «б»,8 «а,б»,9- «а,б»,10-«а,б»,11 –«а,б»

   2-сменада:2 «б»,3 «б,б»,4 «а»,5 «а,б»,6 «а,б»,7 «а,б»класстары  окушат.

      Окуу  жылынын  башында  педагогикалык  кеңеш,өндүрүштүк кеңешемелер,профсоюз  чогулуштары ,профсоюз  отурумдарынын,ата-энелердин чогулуштарынын  ,метод  бирикмелердин,метод кеңешмелердин жана  башкалардын  иштөө  пландары  киргизилген.Ушул  пландардын негизинде  иштер  жүргүзүлүп  жатат.

      Окуу  жылынын башында  август айында  Т.Атаев   атындагы  орто  мектебининин  мугалимдери  микрорайондорго бөлүнүп,окууга  жашы  жеткен  балдарды тактады.Окууга  тартылбай  калган  балдар  болгон  жок.Мектепте  22 класс  комплектиси  бар.Ар   бир  класстын  өзүн бекитилген класс  кабинттери  бар.Кабитеттерди  жасалгалап, жашылдандыруу  иштери  жакшы  жолго  коюлган.

      Окуу  жылын    23 отличник,85 ударник  менен  аяктадык.Катышуу 98%,ал  эми билим  сапаты   22% болду.

        Мектептин  айланасын  жашылдандыруу  иштери  колго  алынып, бир  топ  алгылыктуу  иштер  жүргүзүлдү. «Гүл өстүрүү»  боюнча окуулар  болуп ,жетекчиси Кудайбергенова Наргүлдүн  жана  мектеп  окуучуларынын  жардамы  менен  бөлмө гүлдөрүнун  түрлөрү өстүрүлдү.Жана  ошондой  эле «Технология»кабинети ачылып ,анын  жетекчиси  Керезова Айнура дайындалды.

                         Кадрлар    менен  иштөө

     Т.Атаев  атындагы   орто  мектебинде  33 мугалим  эмгектенет.31мугалим  жогорку  билимдүү,1 атайын  орто  билимдүү   мугалим  бар.Декреттик  өргүүдө    1  мугалим  бар.Бул  окуу  жылында  бардык  предметтер  боюнча муглимдер  жетиштүү.

        Квалификациясын  жогорулатуу  боюнча  3 мугалим  Кудайбергенова Н,Дүйшөбаева Ж.А,Турдахунова  Ч.Б. областтык  курстан    өтүп, билимдерин  жогорулатып келишти.

      Жаш   мугалимдер Захарян  Фатимага Абыкеева Шайкүл ал  эми Жусупбекова Назгүлгө  Сазыкулова Айнагүл  Арпабековна насаатчы болуп  бекитилди.  .Насаатчы  мугалимдер  менен  жакшы  иштерди  алып  барышты.Жаш  мугалимдер  методикалык  көп  жардамдар  алды. Мектепте  жаш  мугалимдер  менене семинар  өткөрүлүп  турат. Чыгармачыл алдыңкы   мугалимдердин  группасы  түзүлгөн.Жаш  мугалимдер  алардын  сабактарына  катышып,усулдук  жардамдарды  өздөрүнө  топтоп  жатышат.

 

                  Окуу  иштериндеги  билим  сапаты.

  2014-2015-окуу  жылы  үчүн   мектептин  жалпы  окуу  планы  түзүлүп ,бектилди.Предметтерден  бардык  мугалимдер  жетиштүү.Айлык  пландар,жумалык  пландар түзүлүп,жума  сайын  жумалык пландардын  аткарылышы  боюнча  жыйынтык  чыгып  турду.Тарификация  түзүлдү.Ар  бир  мугалим  портфолио  ачып,мектепте  өткөн  иш-чаралардын  план дарын, өткөрүлгөн  материалдарын ,токтомдорун салып  топтошту.

    Предметтик  кружоктор убагында  өткөрүлүп  турду.Таланттуу  балдар менен   иштөөдө ар  бир мугалим  иш алып  барып жатты.

      Жалпы  билим  сапаты  1-чейректе 21% ды  түздү.Жетишпей калган   окуучу  1.мугалимдер  бул  окуучу  менен жекече иштерди  жүргүздү.

       2-чейректе    билим сапаты  22% ды  түздү. 1-чейрекке караганда  2-чейректе  окуучулардын  сабакка  катышуусу ,активдүүлүгү  жогору  болду.Жогорку класстарда  предметтерден  окуучуларды  олимпиадага  даярдоо  иштери   болду.Бул  дагы  билим  сапатын   жогорулатууга  өбөлгө  болду.

     3-чейректе  билим сапаты  21%ды  түздү.Административдик  текшерүүлөр  көп  болду.Декадалар  жогорку  деңгээлде өткөрүлүп ,билим  сапатынын  өнүгүшүнө  чоң  салым  кошулду.

      4-чейректе  билим  сапаты 22% ды  түздү.Ар  бир  чейректи  салыштырганда  1% ке  өсүш болуп жатты.Мектеп  ичинде  олимпиадалар  өтүлүп жатты.Кошумча  тапшырмалар көп  берилип, ийрим  иштерине  басым  жасалды.

     Окуу  бөлүмүнүн  башчысы   жылдык ,айлык,жумалык пландарды  түзүп,ал боюнча иштерди  жүргүзүп  жатты.

      Сентябрь  айында  предметтик  мугалимдер календардык  пландарын  жазып,бекиттиришти.Окуу  китептери  менен бардык  класстар камсыз болушту.Класс  комплектисин тактап,ийрим,таланттуу  окуучулар   менен иштөөнүн  пландары  бектилди.ОШ---1  менен  иштөө  такталды,расписание түзүлүп, мугалимдер  тарификациядан  өткөрүлдү.Айрым  предметтер  боюнча  жетишпеген китептер  боюнча  китепканачы Абдиевадан районго  билдирүүсүн  өтүндүк.Мамлекеттик тилдин  26  жылдыгына карата  3 айлыктын планы  иштелип  чыгып,кыргыз  тилчилердин  декадасы  өткөрүлдү.Анда  Орунбаев Шабдан  «Алыкул Осмоновго  100 жыл»деген темада  адабий кече  өткөрдү.Кыргыз тили мугалими   Дүйшөбаева Жамиля  5- «а»классы менен  «Сүйлөмдүн  бир өңчөй мүчөлөрү»деген темада ачык сабак  өткөрдү.Кыргыз тили мугалими  Кичинемолдоева Л.Э  1 «Б»классы менен «Эне тилим  -ыйыгым»деген темада ачык сабак  өткөрдү.8-9-10-11-класстар расында   «Сармерден»конкурсу  болуп  ,анда  балдар  кыздардан  турган «Кызгалдак»командасы  жеңишке  жетишти.

      Октябрь   айында  орус  тили  сабагынын  декадасы  өткөрүлдү. Предметтик  тест,срездер алынып,жыйынтыгы  директордун алдындагы  кеңешмеде  талкууланды.Директордун алдындагы кеңешмеде  начар окуган  окуучулар менен  иш  алып  баруу  жагы  предметтик  мугалимдерге  милдеттендирилди.Бул  боюнча   ар  бир мугалим  иш  жүргүзүп     папка  ачышкан.

       Ноябрь  айында  жазуу  дептерлеринин  текшерилиштери ,күндөлүктөрдүн толтурулуш  боюнча жалпы  текшерүү  болуп,УБ жетекчилеринин  чогулуштарында каралды.5-7-класстар арасында  предметтик  тесттер,срездер алынып,педкенешмеде  айтылды.Мектептеги  интеллектуалдык марафондордун  өткөрүлүшү,тест,срездердин алынышы метод советте  каралып,кемчиликтер  жана  жетишкендиктер  белгиленди.       Декабрь  айында   так  илимдеринин декадасы  болуп өттү.Жазуу  дептерлеринин абалы  текшерилип,тарбиялык  иштердин  өтүлүшу  боюнча  иштер  пед кеңешмеде  каралды.Мектеп  ичинде   предметтик олимпиадалар  өткөрүлүп,жыйынтыгында  8 окуучу  алдыңкы  орундарга  татыктуу  болушту.Жыйынтыгында  зоналдык  олимпиадага катышып,татыктуу  орундарга  ээ  болушту.Райондук олипиадада  3 окуучу  орунга  жетишти.

      Январь айында  журналдардын толтурулушу,китептердин сакталышы  боюнча  текшерүүлөр  китептерин   сырттабаган ,сабакка  китеп  алып  келбеген  окуучуларга  жана  алардын класс  жетекчилерине эскертүүлөр берилди. «Китеп биздин досубуз» деген  темада  конкурс  өткөрүлдү.Окуучулардын китеп менен  болгон  байланышы чыңдалды.Жаш  мугалимдердин  иш тажрыйбасына анализ жүргүзүлүп  жоопкерчилик  артылды. Жарым  жылдык  иштин  жыйынтыгы  педкеңешмеде каралды.

        2016-жылдын  8-февралынан  15-февралына  чейин Т.Атаев  атындагы  орто мектебинде "Англис тил"жумалыгы болуп өттү.Англис тил  мугалимдери Ногоева Бактыгуль жана Чыныбаева Венера окуучулар арасында  ар кандай  викториналарады ,конкурстарды откорушту.Жана  ошондой  эле  ачык  сабактар  оз убагында  откорулду.Кереге гезиттердин конкурсу  болуп  отту.Аягында  жумалык  жыйынтыкталып,женуучулорго  грамоталар тапшырылды.

        «Милициянын  жаш  достору»аттуу  райондук  конкурс 15-февралда  өттү.Бул конкурска   мектептин  9-10-11-классынын  окуучулары  активдүү катышышты.

       Март айында  9-11-класстардын билим  сапатын  текшерүү   үчүн  тест срездер  алынды.Китепканачынын  иши  боюнча  текшерүү жүргүзүлүп китепкана менен  окуучулардын  ортосундагы  байланыштын   көптүгү окуучуларды кызыктырып  ар кандай  иш чараларды  откорүп жаткандыгы  белгилүү болду.Табийгый илимдердин секциясы болуп текшерүү иштери алынды жана мугалимдердин эмгектери бааланды.

        Апрель айында  райондук тесттке  окуучуларды  даярдоо   боюнча  предмет мугалимдери  иш алып  барышты.Мамлекеттик экзамендерге  жана  көчүрүү экзамендерине   карата    тиркемелер  иштелип  консультациялар   графиги  түзүлүп  экзамендик  бурч    уюштурулду.Алдыңкы тажрыйбаны  алмашуу боюнча  чыгармачыл  кечелер өткөрүлдү.

       Май айында  ар бир предметтердин  кружоктук  иштеринин  жыйынтыгы  чыгып  кызыктыруучу сыйлыктар  берилди.

       Отличниктер күнү өткөрүлүп,  мыкты    окуучуларга  грамоталар  тапшырылды.9-11-класстардын  окуучуларын  экзаменге  киргизүү  боюнча  ата-энелер менен  бирдикте  педагогикалык  кеңешме  өткөрүлдү.Бардык  окуучулар  экзаменге  киргизилди.Класстан класска  көчүрүү  экзамендери  жүргүзүлдү.

      Жыл  ичинде  бардык  мугалимдер  ачык  сабактарын  белгилеген  мөөнөттө  өтүп   беришти.Бардык  мугалимдер  аткарган ,алдыда  аткарылуучу  иштеринин  пландарын ,жыйынтыктарын  озүнчө портфолиого тиркешти.Жума  сайын  жумалык пландын  аткарылышы  боюнча  жйыйынтык  чыгып  турду.

      Окуучуларды  кызыктырып,көрсөтмөлүү  сабакты  көп  өтүп,ийрим  иштерин  кызыктуу  өткөрүү  менен билим  сапатын мындан ары  жогорулатуунун үстүндө  иштемекчибиз.Белгиленген мөөнөттө  мугалимдер  предметтик  ийримдерди  убагында  өтүп  жатышты.

 

 

        2015-2016-окуу  жылында  иштелген  ички

              көзөмөлдүн  жыйынтыгы.

   Бардык    мугалимдер  өздөрүнө  тиешелүү  пландарын  бекитип, иш  жүргүзүп келишти.Окуучулар  95% окуу  китептери  менен камсыз болду.Окуучулардын күндөлүк ,дептерлердин  толтурулуштары  жума  сайын  мектеп  жетекчилери  тарабынан  текшерилип,жыйынтыгы  чыгарылып жатты.Класстык  журналдын  толтурулушу  ар  дүйшөмбү  сайын текшерилип,эскертүүлөр  белгиленип  турду.УБнын  жетекчилери менен аңгемелешип,алардын  иштерине  көзөмөл  жүргүзүлүп  жатты.Ийрим,таланттуу  окуучулар менен  иштөөчү  пландар  ай  сайын  текшерилип,көзөмөлдө  болуп  турду.

      Тематикалык текшерүүдө  начар  окуган ,жетишпеген  окуучулар  үчүн пландар түзүлүп, буйрук  чыгарылып,тиешелүү  предметтик  мугалимдер  иш  алып  барышты.

      Окуучулардын билим  сапатын текшерүү   үчүн  жыл  ичинде  ар предмет  боюнча  тест,срез мектеп  администрациясы  тарабынан  алынып,жыйынтыктар  чыгып, айрымдарына  эскертүүлөр  берилди.Окуучулардын  жазуу  иштеринин  жүрүшү  боюнча   чейрек  сайын  бир  жолудан  жетекчилер   тарабынан  текшерилип,жыйынтык чыгарылып  турду.

      Жыл  башында  ички  көзөмөл жүргүзүү  боюнча   айлык  пландар  түзүлүп,ал боюнча  төмөндөгүдөй  иштер  аткарылды.

    Сентябрь  айында   «Билим күнүн»өтүү менен  тарбиялык  сааттар өткөрүлдү.Кабинеттердин  абалы  текшерилди,окуу китептери  менен  камсыз  болушуна  көзөмөл  жүргүзүлдү.Класс  комплектисин  тактап, окуу  пландары ,ийрим,таланттуу  окуучулар менен  иштөөнүн пландары  бекитилди.ОШ-1  менен  иштөө  такталды,расписание  түзүлүп, мугалимдер  тарификациядан  өткөрүлдү.Календардык  план, тарбия  пландарынын  жазылышы, китептер  менен  камсыз  болушу, кыргыз  тилчилердин  декадасынын өткөрүлүшү директор  алдындагы  кеңешмеде  каралды.Убагында календардык пландарыд  бекиттирбеген  мугалимдерге  эскетүүлөр  берилди.

       Мектепте өзүн-өзү башкаруу  уюмунун  иш  планы  бекип,парламент  уюштурулду.Айрым предметтер  боюнча  жетишпеген китептер  боюнча китепканачы га  районго  билдирүүнү  өтүндүк.Ал эми  декада  боюнча кыргыз тилчи  мугалимдердин  өткөргөн  иш  чаралары  алгылыктуу  деп  белгиленди.Алфавит  китеби,окуучулардын  өздүк китеби  такталды.Таланттуу  шыктуу  окуучулардын  илимий  борбору  түзүлүп,алардын  иштери метод  советте  каралды.

       Директордун алдындагы  кеңешмеде  начар  окуган  окуучулар менен  иш  алып  баруу  жагы  предметтик  мугалимдерге  милдеттендирилген.Ар  бир  мугалим  иш жүргүзүп  папка  ачышкан.1-чейрек  үчүн  ар  бир  предметтик  мугалим окуткан  окуучулары  үчүн мониторинг  жасады.

       Ноябрь   айында  журналдардын  толтурулуштары  №1,2,3,жазуу  дептерлери текшерилип,күндөлүктөрдүн  толтурулушу  боюнча  жалпы  текшерүү  болуп,УБ  жетекчилеринин  чогулуштарында  каралды.9-11-класстар арасында  тест,срездер алынып, пед кеңешмеде  айтылды.Мектепте интеллектуалдык  марафон өткөрүлдү.Башталгыч  класстардын  декадасы  болуп,андагы  жетишкендиктер жана кемчиликтер каралды.Жыйынтыгы   метод кеңеште  талкууланды.Китепканачы Абдиева Нуржан «Биз китепти сүйөбүз»деген  аталышта 1-4-класстар арасында   конкурс  өткөрүп, мында  ккитептердин  сыртталышы,сакталышы,тазалыгы ,пайдасы  боюнча жаттаган ырларын  айтып  беришти.1-орунга  4 «б» класс  татыктуу  болду.

    Декабрь  айында   мектеп  ичинде  жана  райондук   олимпиадалар өткөрүлдү. Акматова Каныкей физика  сабагы боюнча 3-орунга  ээ болду.

      Январь  айында  мектеп ичинде  жаш  мугалимдердин  иш  тажрыйбасын  анализ  жүргүзүлүп,сабактарына катышып, методикалык  жактан  жардамдар  көрсөтүлдү.

        Чет  тили сабактарынын  өтүлүшүнө  көзөмөл  жүргүзүлдү.Окуучулардын  билим  деңгээли  тест алуу  менен  текшерилип,директордун алдындагы кеңешмеде  каралды.Ногоева Бактыгүлгө  методикалык  жардамдар  берилди. Башталгыч класстарынын  окуу  техникасы  текшерилди.Окуучулар   окуй  алат,талапка  жооп берет,бирок  окуп  түшүнүгүн айтып  берүүдө  кыйынчылыктар  бар.

        Февраль айында  «Так  илимдердин» декадасы  болуп  өттү.УБ  нын бардык мугалимдери   декадага  активдүү  катышышып,математикалык  кече  менен  жыйынтыкташты.

         Март айында  музыка  мугалими Кудайбергенова жана Турдахунованын жетекчилиги  менен  мектепте  «Нооруз»майрамына  карата  «Сармерден»конкурсу  жогорку  деңгээлде  болуп өттү.» 21-кылымдын интеллектулдары  конкурсунда 6 «а» Бактыбек уулу  Канат райондон  биринчиликти  алып ,областтан  ардак  грамотага  татыктуу  болду.

          Усулдук  бирикмелердин,метод кеңештин  иштерин  жыйынтыктоо иштери  жүргүзүлдү.Жаңы  окуу  жылына  милдеттерди   иштеп  чыгуу  иши  менен  кийинки  окуу  жылына  болжолдуу  план  түзүлдү.

       9-11-класстын окуучуларын   экзаменге киргизүү  боюнча  ата-энелер  менен   бирдикте  педагогикалык  кеңешме өткөрүлдү.Жыйынтыгында  бардык  окуучулар экзаменге киргизилди.Пед  кеңештин  чечими менен  көчүрүү  экзамендерин  тактап,5-6-7-8-10-класстардын окуучулары 4  сабактан  экзамен  беришти.

      Июнь  айында  бүтүрүү  класстарынын  жыйынтыктоо  аттестациясын  толук,кечигүүсүз,убагында  өткөрүп,орто   билим  жөнүндө  документтери  толтурулуп,салтанаттуу  түрдө  тапшырылды.

     Мектепте  усулдук  бирикмелер,директордун алдындагы  кеңешме,метод  кеңешме жылдык  жыйынтыктарын  чыгарышып, жаны  окуу  жылына  карата  милдеттерди  иштеп,талкуулап  чыгышты.

            Жаңы  окуу жылына  милдеттер

1.Окуу  планын  окуучулардын  позисиясында түзүү,ал  боюнча иш  алып баруу.

2.УБнын жетекчилеринин ишин  жандандыруу.

3.Таланттуу  жана  начар  окуучулар  менен  бирдей  иш алып баруу.

4.Алган  билимдерин турмушта  колдоно  билүүсүнө  жетиштирүү.

5.Окуучулардын  билим  сапатын  жогорулатуу  үчүн  сабактан  калуусун  алдын алуу.

6.Олимпиадада  окуучуларды  алдыңкы  орундарга  чыгууга  жетиштирүү.

7.ЖРТ  дан жогорку  балл  алуучусна  жетиштирүү.

   Метод  кеңештин  2015-2016-окуу  жылында 

         иштеген    иштеринин  жыйынтыгы.

  Мектепте  методикалык  кеңеш  уюштурулуп, анын  жетекчиси  мектеп  директору Атаева жана  мүчөлөрү Эшимканова  М.Ч. Исакова Ш.Кудайбергенова Н,Экембаеа Б,муратова Г  болуп  бекитилди.Жыл ичинде 4  кеңешме өткөрүлдү.Ар кеңешме  кызыктуу  өткөрүлүп,көбүнчө  методикалык  жаңылыктарга  басым жасалды.   

     1-кеңешме  сентябрь  айында  өткөрүлүп,анда  өткөн окуу  жылында методикалык  кеңеште  эмне  иштер каралып,кандай  жетишкендиктер,кандай кемчиликтер  болгонун,кетирилген кемчиликтердин  үстүндө кандай  иштер жүргүзүлгөндүгү ачык  дана  айтылды.

     Быйылкы  окуу  жылынын методикалык  иш  план менен тааныштырылды жана  өзгөрүүлөр  киргизилип  бекитилди.Көбүнчө пайдалуу  докладдар к оп  болсо  деген сунуштардын  негизинде  докладдар киргизилди.Кабинет башчыларын ,МБ жетекчилерин ,кружоктун  жетекчилерин  бекиттик.

    2-методикалык кеңешме  декабрь  айында  өткөрүлдү.УБ нын  жетекчилери  бул күнгө чейин иштеген иштеринин  отчётун  беришти.2группа  тең  декада  өткөрүштү.Жыйынтыгында  «Мамлекеттик  тил» усулдук  бирикмесинин  иштери  мыкты  деп табылды.Бирикменин  мүчөлөрүнө  алкыш  жарыяланды.Башталгыч класстын мугалимдери улуттук  куррикулум боюнча сабактарды  өтүштү.Административдик  тест,срездер  алынып,жыйынтыктар  чыгарылды.

       Ийрим ,таланттуу  балдар   менен  иштөөдө  ар  бир мугалим  иш алып  барышууда.Бардык  мугалимдер атайын папка  уютурушуп,иштеген иштерин тиркешүүдө.Айрым мугалимдерге  эскерт үүлөр  берилип,жыйынтыгы  олимпиадада  билинери  айтылды.

    Интеллектуалдык марафондун жыйынтыгы чыгып, ал линейкада айтылып, алдыныкылар белгиленди. Мектеп ичиндеги олимпиаданын  жыйынтыгы айтылып, райондон чыгарып келууго буйрук берилди .

      3-кенешмеде март айында болду. «Так илимдер» усулдук бирикмесинин откорулгон декадасын  талкууладык. Декаданын жыйынтыгы канааттандыраарлык деп белгиленди. М.Эшимканованын сабагы эн жакшы деп табылды, ал эми А.Керезовага  методикалык жардам коп керек экендиги эскертилди.

  Китепкананын иш кагаздарын текшеруудо «жакшы» деген баага татыды, кагаз жузундо да, практикалык иш жузундо да жакшы баага арзыды.

       «Дидактикалык материалдарды пайдалануу» деген доклад окулду, талкуу жургузулуп, сабактарга пайдалуу жагы эске алынды.

   4 -кенешме май айында Усулдук Бирикмелердин иштери боюнча жыйынтык чыгып, жыл боюнча «Табигый илимдер» усулдук бирикмесинин иштери эн жакшы деп бааланды. Жетекчиси Ш.Абыкеева мактоого татыктуу деп табылды.

      Андан сон экзамендин билеттери кандай тузулушу, кайдан алынышы тууралуу талкууладык. 9-11-класстар боюнча орус, кыргыз тили , математика сабактарынын экзаменге болгон даярдыктары текшерилип, даярдыктар жакшы экендиги аныкталды.

    «Интерактивдуу  усулдар менен ишибиз онолобу?» деген темада тегерек столду Ж.Дуйшобаева жогорку денгеээлде жургузду.

     Ар бир кенешме убагында откорулуп, талкуу жургузулуп, токтомдор толтурулуп турду.

      Жаны окуу жылына милдеттер:

1.     Кондумдоруду онуктуруу боюнча окуу жана окуудан тышкары иштерин уюштуруу;

2.     Методикалык семинар жана тренинг откоруу;

3.     Баалоонун ар турдуу усулдарын колдонуу;

4.     Жаны усулдук методдорду колдонуу;

5.     Окутуу милдеттерин коюу, илгерилоону иликтоо жана жыйынтыктарды талдоо.

 

                Педкенештин иштери

    Мектепте окуу жылында 5 педкенеш уюштурулуп, анда каралган маселелер боюнча токтомдоштурулуп, тиркелип турду.

   №1- педкенешме 28.08.2015-жылы өтүп, анда каралган маселелер:

·        2013-2014-окуу жылында иштелген иштердин анализи.

·        2014-2015-окуу жылынын планы.

·        Жаны окуу жылына карата уюштуруу иштери.

-Комплектование    

- Класстарды толуктоо

-Класс жетекчилерди болуштуруу

     2014-2015-окуу жылында иштелген  иштер боюнча  талкуу жургузуу менен анализ кабыл алынды. Окуу жылында тарбия иштери боюнча кемчиликтер айтылып, кийинки жылда кайталанбашы эскертилди .Ушул кенешмеде жаны окуу жылынын планы педколлективде талкууга коюлуп,алымча –кошумча жана сунуштар менен план жактырылды. 11класс – комплект , насаатчы мугалимдер, кабинет башчылар , ийрим жетекчилер бекитилди.Ар бир класстарга класс жетекчилер бекитилди.

   №2 –педкенешме 27.11.2014-жылы болуп, анда каралган маселелер :

·        1-чейректин жыйынтыгы

·        Таланттуу балдар менен мугалимдердин жургузгон иштери ;

·        Тил чеберчилик жана социалдык ден соолук декадасынын отулушу

·        Кезектеги иштер

   1-чейрек боюнча окуу болумунун башчысы маалымдама берди.(тиркелди) «2» чыккан окуучулар менен кошумча сабак отулсун. Административдик текшеруудо айрым мугалимдер окуучулардын бааларды котормолоп койгондугу аныкталды жана мугалимдерди предметтер боюнча окуучулардын билим сапатын туура баалоо ыкмалары сунушталды.Декаданын отушу канааттандыраарлык эмес деп табылып, кайра откорууну сунуштадык.

      Таланттуу балдар менен ким кандай иш алып барууда экенин ар бир пердметтик мугалимдерге кайрылды жана ал боюнча тынымсыз иш жургузуп, олимпиадага кучтоп даярдануу милдеттендирилди.

     №3-педкенешме 24.01.2015- жылы болуп, анда каралган маселелер:

·        Жарым жылдын жыйынтыгы

·        2-жарым жылдыкка маселелер жана тапшырмалар

·        Так илимдер усулдук бирикмесинин декадасынын отулушу

·        Олимпиаданын жыйынтыгы

·        Жаш мугалимдердин иш тажрыйбасына анализ

·        Тарбиялык иштер, Жаны жыл

         3-кенешмеде жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча окуу –тарбия иштери , класс жетекчилер, метод бирикмелер отчет беришти.1-2- чейректи салыштырганда окуу процессинде 1% га осуш болгон. Жарым жылдыкты алганда билим сапаты боюнча1- чейректе 21% , 2-чейректе 22,5 %ды тузду.Райондук олимпиадада  3-орунду  2 окуучу  ээлеген. Физика мугалими  Ш.Исаковага алкыш беруу эмгек китепчесине жазылсын.

       Декаданын жыйынтыгы боюнча М.Эшимканованын  сабактары жайылтылсын жан алкыш жарыялансын.Декаданын отушу жогорку денгээлде болду.Жаш мугалимдердин иштерине анализ жургузуудо Ж.Дуйшобаеванын иштери татыктуу деп табылды, Н.Жусупбековага кобуроок методикалык жардам керек. Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу болду, корсотмо куралдардын коргозмосу болуп, Н.Кудайбергенованын   коргозмосу мыкты деп табылып, алкыш жарыяланды.

     Дептерлердин текшерилиши,кундолуктордун толтурулушуна жоопкерчиликсиз мамиле кылгандыгы учун айым мугалимдерге  оз убагында баалап текшеруу жагы  милдеттендирилсин. Жаны жылдык балатынын отулушу боюнча классты жакшы даярдап, активдуу катыштырган Н.Кудайбергеновага , Б.Кыдырмышевге, В.Чыныбаевага алкыш берилсин.

 №4-педкенешме 14.04.2015-жылы болуп, анда каралган маселелер :

·        3-чейректин жыйынтыгы,окуучулардын билим сапатынын мониторинги;

·        Башталгыч класстын усулдук бирикмесинин декадасы;

·        9-11-кл.экзамен беруучу предметтерге административдик текшеруу;

·        «21-кылымдын интллектуалы» кароо сынагы боюнча.

Педкенешмеде 3-чейректин жыйынтыгы, окуучулардын билим сапатынын монитаринги боюнча маалымат берилди. «2» чыккан окуучуларга убагында тапшырма берип кийинки чейректе жетиштируу жагы эскертилди. Мониторинг боюнча окуучулардын билимин котормолоп балаган тарых, чет тили , биология география мугалимдерине эскертилди.

     Башталгыч класстын усулдук бирикмесинин декадасы жогорку денгээлде откорулуп, жетекчисине алкыш берилди.9-11-класстар боюнча орус, кыргыз тилдери, математика сабактарынын экзаменге болгон даярдыктары текшерилип, даярдыктар жакшы экендиги аныкталды.

   «21- кылымдын кароо сынагы» конкурсун мектептен жакшы откорулуп, андан райондук сынакка барып,активдүү катышкандыгы тууралуу  грамотага ээ  болушту. Жетектеген мугалим Ш.Исаковага алкыш берилди.

   №5 –педкенешме 22.05.2015-жылы болуп, анда каралган маселелер :

·        9-11-класстын окуучуларын жыйынтыктоочу аттестацияга киргизуу;

·        Класстан класска кочуруу экзамендери;

·        Мектеп парламентинин иши;

 9-11-класстын окуучуларын жыйынтыктоочу аттестацияга киргизуу маселеси ата-энелер менен бирдикте педкенеште каралды. Айрым 9-класстын окуучуларына эскертуу беруу менен 9-11-класстардын окуучулары жыйынтыктоочу аттестацияга 100% киргизилди. Класстан класска кочуруу экзамендери боюнча комиссия курамы жана расписаниеси бекитилди. Мектеп парламентинин быйылкы иши «канааттандыраарлык» деп баланды.

     Педкешенштер убагында откорулуп,каралган маселелерге талкуу жургузулуп, токтомдор чыгарылып, тиешелуу жыйынтык тиркелип турду.

          Жаны окуу жылында милдеттер

1.     Мугадимдерди толук кандуу билим беруусуно шарт тузуу ;

2.     Себепсиз сабактан калган жана педкенешмеге катышпай калган мугалимдердин жоопкерчилигин жогорулатуу;

3.     Билим сапатынын салыштырмалуу мониторингин жогорулатуу;

4.     Администрациянын ишин жакшыртуу ,кучотуу.

 

      Директор алдындагы кенешме

      Сентябрь айында отулгон директордун алдындагы кенешмеде мектептеги окуучулардын келим-кетимдердин тактоо иштери жургузулду.Китеп менен камсыз болушу боюнча китепканачы Н.Абдиева маалымат берип, жетишпеген китептер боюнча районго билдируу жагы милдеттендирилди. Кыргыз тилчилердин декадасы откоруудо Ж.Дуйшобаеванын, Ш.Орунбаевдин иштери алгылыктуу деп белгиленди.Усулдук кенештин иш планы каралды. Билим кунуно арналган салтанаттуу линейка жогорку денгээлде откорулду.

       Октябрь айында отулгон директордун алдындагы кенешмеде журналдын толтурулушуна козомол жургузуу боюнча талап кучотулуп, журналды бузбай ,таза , убагында толтуруу жагы милдеттендирилди. Дептерлердин сыртын бирдей кылып, убагында текшерип туруу жагы эскертилди. Класс жетекчилер  иштерине так болуп, окуучулардын  кундолукторун дайыма толтуруп туруу жагы айтылды.   

                       Ноябрь айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде Усулдук бирикмелердин кенешинин отулушу боюнча УБнын жетекчилеринин иши каралды. 5-микрогруппанын ичинен тил, чеберчилик группасынын иши алгылыктуу деп табылды. Райондук олимпиадада жакшы ийгиликтерди жаратып, алдынкы орундарга жетишуу жагы предметтик мугалимдерге милдеттендирилди. Таланттуу балдар менен иштоодо мугалимдер кошумча сааттарды отуу жагы эскертилди. Журналдардын, кундолуктордун толтурулушу боюнча иш канааттандыраарлык деп табылды. Интеллектуалдык марафон боюнча иш-чара отуу жагы каралды.

       Декабрь айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде кыргыз, орус тили жана математика сабактарынын берилиши боюнча, тект, срездер алынып, жыйынтыгында кыргыз тил сабагы боюнча билим денгээли талапка жооп берет. Ал эми орус тил сабагы боюнча окуучулардын билим денгээли бир аз корсоткучтон томон экендиги  айтылып, предметтик  мугалимдерге кобуроок иштоо жагы эскертилди.

     «Аяз ата фабрикасы»  аттуу жаны жылдык балаты акциясынын иши каралып,жоопкерчилик менен откоруу учун иштер болуштурулуп,жогорку денгээлде откоруу жагы К.М.Кудайбергеновага милдеттендирилди.

    Январь айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде Жарым жылдык иш пландар бекитилди,айрымдарына алымча-кошумча киргизилди.

        Райондук олимпиадада жыйынтык чыгарбаган айрым мугалимдерге эскертуу берилди.

    Китептердин сакталышы канаттандыраарлык деп табылды. Журналдарды толтурууда кетирилген кемчиликтер толугу менен жоюу жагы эскертилди. Оздук делолорду текшеруу жагы такталды.

  1-4-класстардын окуу техникасы жана тушунуусу боюнча административдик текшеруунун жыйынтыгынд  «канааттандыраарлык»деп  табылды.

Февраль  айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде      предметтик кружоктордун отулушу боюнча маалымат берилди. Анда окуучуларды кружокко кызыктырып тарта билген Б.Кыдырмышев, А.Ф.Рюмкиндин иштери белгиленди.

            Окуучулардын арасында акын-жазуучулар, манас-дастанчылардын кароо-сынагы мектеп ичинде жогорку денгээлде откорулду. Кароо - сынакта мыктылары тандалып чыгып, дубал –газеталар чыгарылды.

     Март айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде  «Китеп-билим булагы» коргозмосу боюнча жыйынтык чыгарылып, канааттандыраарлык деп белгиленди.Окуучу менен китепкана ортосундагы байланыш кучотулсун. Эстетикалык багыттагы сабактардын берилишине анализ берилди. Анда кол эмгек, сурот сабагынын спорт инвентарлары жетишсиз экендиги айтылды.

     Апрель айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде  акча толонгон ийримдердин иштери каралды .Отулгон иш-чаралары салынган папка бар жана журналды убагында толтуруп турат. Экзамен бурчу уюштурулуп,стенд жасап ,залга  илуу жагы каралды. 9-11-класстарда  экзамен берилуучу сабактарынын административдик текшеруусунун жыйынтыгында предметтик мугалимдер иши даяр экендиги аныкталып, отчет берилди. Сабакка коп келбей жаткан окуучулары учун 9-10-11-класстардын класс жетекчилерине эскертуу берилди. Окуучуларды республикалык тестке даярдоо предмет мугалимдерге жуктолду. Экология жумалыгы откорууго, мектептин айланасын жашылдандырууга тиешелуу адамдарга буйрук берилди.

   Май айындагы отулгон директордун алдындагы кенешмеде 5-6-7-8-10-класстарда кочуруу экзамендеринин комиссиясын бекитуу, расписаниесин тузуу, откоруу иштери каралып, бекитилди. Ал эми 9-11-класстарда жыйынтыктоочу аттестациянын расписаниеси жана комиссия курамы тузулуп, бекитилди.

      Китепкананын иши боюнча ар бир класс жетекчиге окуу китептерин толуктап откоруу жагы , ал эми китепканачыга толук откоруп алуу жагы милдеттендирилди. Ремонт иштери боюнча ар бир мугалимге иш болуштурулду жана болунгон ишин так аткаруу эскертилди.

        Ар бир ай сайын директор алдындагы кенешме откорулуп, пландагы иштер каралып жатты. Мектептеги окуучулардын келим-кетимдерин тактоо боюнча класс жетекчилер менен иш жургузулуп, отулушу боюнча жетекчилери менен суйлошулуп, стмгрантты туура , так жургузуусун эскертти.

Жаны окуу жылына милдеттер

1.     Таланттуу окуучулар менен иштоону кучотуу, жакшыртуу;

2.     Начар окуган окуучулар менен жекече иш алып баруу ;

3.     Мектеп курагындагы окуучуларды толук кандуу мектепке тартуу;

4.     Грант, проектилер менен иш алып баруу.

 

2015-2016-окуу жылында жүргүзүлгөн   тарбия иштер  боюнча анализи.

              Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин 2014-2015-окуу жылында бекитилген окуу планы боюнча берилген варианттардын ичинен мектепте окуу планы базистик вариант боюнча тузулуп бекитилген.

 

            Окутуунун жалпы проблемасы:

         «Ар бир окуучунун жекече өзгөчөлүгүн эске алуу менен окутуу жана дифференциялаштыруу».

       Жалпы проблеманын үстүндө иштөөдө  «Таланттуу балдардын жондомун онуктуруунун устундо иштоодо»  мектептин ички  проблемасы кабыл алынган жана анын устундо иштоо учун мугалимдерге милдеттендирилген,ошондой эле жаны окуу жылынын башында ал проблемага жараша милдеттер томонкудой коюлду:

1.Окутуунун жаны технологияларын иштеп чыгуу (инновациялык окутуу)

 2.Чыгармачыл мугалимдердин таланттуу балдар менен иш жургузуусун кучотуу.

3.Манастын жети осуятынын багыттары боюнча план менен иштоо.

кабинеттердеги коргозмо куралдар,дидактикалык материалдар менен жабдуу ,жашылдандыруу жана жасалгалоо.

4.Окуучулар менен эстетикалык ,спроттук жана  экологиялык тарбия иштерин улантуу.

5.Кыргыз фольклордук чыгармалар аркылуу окуучуларга элдик педагогиканы таанытуу.

6.Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин жогорулатуу.

7.Окуучулардын кызыгуусуна жараша билим берүүнүн багытын онуктуруу.

         8.«Суу ,санитария жана гигиена»проектисин ишке  ашыруу  жана  андан ары  улантуу.

    Жыл  башында окуучулардын жалпы санын тактоодо ,класс комплектилерин тактоодо бардыгы  496 окуучу,анын ичинен кыз балдар 223. Жыл  аягында  473 окуучу  болду.

          Класс комплект 22

   

      1-смен   8:00-12:45.

      2-смен   13:00-17:45.

      1-сменде: 1 «а,б,»3 «а,»4 «б»8а,б,9а,б,10а,б,11а,б класстары окушат.

      2-сменде: 4 «а»,2«а»,3б, 5а,б,6а,б,7а,б класстары окушат.

 

    Т.Атаев  атындагы  орто мектебинин  окуу-тарбия  процессиндеги  олуттуу  максаттарды  ишке  ашыруу  багытында  мектеп  администрациясы  пландуу  иш - чараларды  белгилеп  алган.

         Мектепте  класстан  тышкаркы  таалим-тарбия  иштеринин  тийиштүү  деңгээлде  жүргүзүлүшү  үчүн атайын  иш-чаралардын  иш-планы  түзүлдү.Окуу  убактысы  белгиленип ,класстар  эки сменага  бөлүштүрүлдү.Ар  бир кабинетке  экиден  класс  1-2-смена  боюнча  берилди.Класс  жетекчилер өз  предметине  жараша  ар  бир класска  бекилди.Класс  жетекчилер  тарабынан  окуучулар  жөнүндө жалпы  маалымат  алынды.Ар  бир окуу  жылына  ылайыкталган  класс  жетекчинин  журналы  таркатып  берилди.

    Таалим-тарбия  иштерин  жүргүзүүгө  багыт  берүүчү   журналдагы  бөлүмдөргө  класс  жеткечилер  тарабынан  толтурулду.Мугалимдер 9  багыт  боюнча  журналдарды  толтурушуп,тарбялык сааттарды  өтүп  турушту.Тартиби  оор  балдар мектеп  каттосуна  алынды.Ошондой  эле  профилактикалык  кеңеш түзүлүп, анын  иш  планы  бекитилди.Сабакты  көп  калтырган ,турмуш шарты  оор, окууга  мамилеси жок окуучуларды  мектепке  тартуу  максатында ,билимдерин  өркүндөтүү  жаатында «Байкоо  жүргүзүү»журналы  ачылып,мектеп  директору ,тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары ,педагог-психолог  жана  мугалимдер  тарабынан  жүрүштөр өткөрүлдү.

     Класстык  тарбия  сааттары  мектептин  окуу  расписаниеси коюлуп, класстан тышкаркы  жүргүзүлүүчү  иш-чаралардын  болжолдуу  темалары  кабыл алынды. «Аталар»  кеңешинин» курамы , «Энелер кеңешинин»  курамдары, «Балдар кеңеши», «Кыздар кеңешинин»  курамдары  түзүлүп  иш  пландары  бекилди.

       Жыл  ичинде  мектепте  тартип,тазалык,форма,жетишүү,катышуу ж.б. окуучулардын  иш-чараларын  көзөмөлдөп  туруу үчүн дежурствонун  графиги бекитилди. Коопсуздук  техникалык  эрежелерин сактоо  боюнча директордун  чарба  боюнча  орун  басары Асанбеков Максат тарабынан   окуучуларга  маалыматтар берилди. Эмгекти  сактоонун  эрежелерин  түшүндүрүү  иштери  мектептин  кол  эмгек  мугалими  Кудайбергенова Наргүлгө   жүктөлдү.Жол  эрежелерин ,өрт, табигый  кырсыктар коопсуздугун   сактоо  иш-чаралары  класс  жетекчилер  жана  дене тарбия  мугалимине  тапшырылды  жана  талапка  ылайык  иш жүзүнө  ашууда.

       Мектептеги  жана  класстардагы  өзүн-өзү  башкаруусунун курамы  түзүлдү жана  алардын  алып  баруучу  иш-чаралары  пландаштырылды.Окуучулардын  бош  убактысын  туура  пайдалануусу  үчүн   атайы  кружоктор  ачылды.

       Мектеп  кабинеттеринин  тазалыгы ,эстетикалык  көркөмдүгү текшерилип,жылуулануусу  колго  алынып,класстык бурчттарды  жаңылантып,кошумча  графаларды  кошуу  менен  чыгарылды.Мектеп ичиндеги  тазалык,тартип, балдардын  формасына  талап, мебелдердин  сакталышы,китептпердин абалы,класстан тышкаркы  иш-чаралар,класстык таалим-тарбия  иштери  көзөмөлдө  болуп,мектеп иштерин  жакшыртуу  иш-аракеттери  жүргүзүлдү.

         Мектеп  парламенти  тарабынан «Кызамык жана  кызылча»оорусуна  каршы  күрөшүү. «Таза  тиш», «Бруцеллёзду  алдын  алуу» , «Самын  менен  дос  бол», «Насывай  жана  анын  зыяндуулугу»сабактарынын  пландары  түзүлүп ,1-11-класстар арасында  ден соолук  сабактарын  өткөздүк.

     Даталуу  күндөр  да өз  деңгээлинде уюштурулуп: «Билим күнүнө» арналган  салтанаты, «Эне тилим  сыймыгым»  мамлекеттик  тилинин бир айлыгы, «Мугалим – мөмөлүү  дарак»  салтанаты, «Алтын күздүн   берекеси»конкурсу, «Табият менен  таттуу  мамиледе  болуу»экологиялык  акциясы, Райондук «Зарница» конкурсунда, «Билимдүүгө дүйнө жарык» таланттуу  балдардын райондук  олимпиадада предметтер  боюнча  окуучулардын  жеңиши  жана  жаңы  жылды  тосуу  салтанаттары  кызыктуу ,профессионалдык  жактан жогорку  деңгээлде  өткөрүлдү.Бул конкурстарга,майрамдарга,конференцияларга,акцияларга  мугалимдер ,окуучулар активдүү  катышып,өз каалоо-сунуштарын билдире ,көрсөтө  алышты.

           Март айында откон «Кылмыштуулукту болтурбайбыз!» деген темадагы зоналдык конкурста мектептин  «10-рота » командасы экинчи  орунду  алды.

           Жаз мезгилине карата ишембиликтер отуу салтка айланды.Мектептин айлана –чөйрөсүн жашылдандыруу иштери жургузулуп, жаш кочоттор тигилди.

Тарбия завучу тарабынан тузулгон иш-пландын негизинде «Сейтек»уюмунун  класс жетекчилери сурот коргозмолорун,ачык тарбиялык сааттарын уюштурушту. «Семетей»уюмунун  класс жетекчилери Улуу  Ата  мекендик  согуштун  ардагерлери  менен  жолугушууларды,диспуттарды,буклет жасоо боюнча тапшырма алышты. «Манас»уюмунун  класс жетекчилери окуучулар менен чоң масштабдагы «Улуу  жеңишке  71 жыл»,  «Мекеним Кыргызстан»деген темада  реферат жазуу,жолугуушуларды откоруу,кече откоруу боюнча корсотмо алышты.

 Окуучулардын санитардык-гигиеналык эрежелердин сакталышы боюнча сан.бюллетень уюшулуп,окуучулар арасында «Кызылча  жана  кызамык» «Кургак учук», «Гепатит А» жана «СПИД-ХХI кылымдын чумасы» темасында жат жазуулар жана дилбаяндар жазылып,эн мыкты иштер линейкаларда окулуп турду.Жана ошондой эле «Суу,санитария жана гигиена»долбоорунун  ишин  улантуу  боюнча класс жетекчилер  суу,санитария боюнча тарбиялык сааттарды өтүштү.1 «А»класс «Тазалык» 1- «б» класс «Самын менен  дос  бол»

  2 «а»класс  «Таза тиштер»,4 «а»класста  «Өздүк  гигиена» деген темада ачык сабактар өткөрүлдү.Мектеп парламенти тарабынан комиссия түзүлүп тазалык боюнча мектеп ичинде жума сайын текшерүү жүргүзүлүп  «Таза класс», «Мыкты сүрөт». «Мыкты дубал газета» «Мыкты дилбаян» конкуртар откорулду.

     Жумалык линейкалар оз убагында отулуп,дежур класстардын отчеттору талкууланып,озун-озу башкаруу системасы парламент иштери алгылыктуу журуп жатат.

     Мектеп президенти Кылычбек к Жазира  парламент кабинетинин жана иш-кагаздарынын топтому менен сапаттуу иштейт.

       Парламент кабинети кайрадан жаныланып жабдылды,парламент мучолоруно  эмблема менен бейджиктери жаныланды.

     Ар бир отулгон парламент заседаниясынын токтомдорунун негизинде маданий –массалык,спорттук иш-чаралар отулот.

   5-7-класстар арасында футбол боюнча мектептин биринчилиги отулду.

    Воллейбол  боюнча отулгон зоналдык мелдеште жогорку класстын окуучулары 3-орунду ээлешти.

    Спорт залдын абалы боюнча изилдоо актысы тузулуп,спорттук оюндарды сапаттуу откоруу боюнча жергиликтуу айыл окмотуно сунуштар жазылды.Анда спорттук инвентарларды алуу жана спорт залдын косметикалык ремонтун откоруу боюнча сураныч жонотулду.

Жана  ошондой эле жазгы каникул  учурунда  тарбиялык иш-чараларды откоруу тапшырмасы класс  жетекчилерге жана кружок  жеткечилерине берилди. «Булгары топ»ийриминин жетекчиси Бабаев Сагатбек . 5-11- класстар арасында  баскетбол боюнча мелдеш откорду.А.Ф.Рюмкин жетектеген воллейбол  кружогу да  8-11-класстар арасында мелдеш откорду.Башталгыч класстары «Конулдуу старттарды» откорду.5,6,7-класстары боюнча «Спорт-источник здоровья»,

 «О вреде курения», «Кыз адеби кымбат» аттуу талкуулар откорулду.Ал эми жогорку класстарында  «Укуктук тарбия», «Остановись о преступной черты» Аттуу талкуулар болуп отту.Бардык класс жетекчилер каникул учурунда окуучулары менен ар кандай иш-чараларды откорушуп ,иштелмелерин  тарбия иштери боюнча директордун орун басарына тапшырышты.

        «Укуктук  тарбия»  боюнча  да  мектепте  алгылыктуу  иш-чаралар уюштурулуп,мугалимдер  тарабынан «Менин укугум», «Менин милдетим» «Укуктук тарбия  берүү» «Кылмыштуулукту  болтурбоо» жана  «Кыздар кеңешинин» планынын негизинде  иштөө  ж.б. темаларда  тегерек  столдор, лекциялар,ата-энелер  чогулушу,ачык  тарбиялык  сааттар  өткөрүлдү,дубал  газеталар  чыгарылды.Райондук  өспүрүмдөр  менен  иштөө  инспектору ,айылдык  кеңештин кызматкерлерлери,жергиликтүү  депутаттар,ата-энелер  жана  окуучулар  менен чогулуш  өткөрүлүп,пайдалуу  укуктук,кылмыштуулукту  болтурбоо  боюнча  кеңештер  берилди.Ал  эми  февраль айы  аскердик - патриоттук  тарбия  берүү  айына  айланды.Спроттук иш-чаралар ,мелдештер, согуш  жылдарында  жаралган  ырлардын конкурсу, «Мырзалар  турнири» «Кана  эмесе  жигиттер» мелдештери  оспүрүмдөрдүн  жаш  өзгөчөлүгүнө  ылайык  өткөрүлүп  жатты.Класс  жетекчилер  тарабынан «Эненин  ыйыктыгын  барктайлычы», «Алтын  апам» «Эне  сага  кандай  мактоо  жарашат» аттуу  жана «Кана  эмесе кыздар» конкурсу ж.б. ачык  тарбиялык  сааттар  өткөрүлдү.

Кыргыз элинин улуттук майрамы болгон «Нооруз» майрамы  мектепте  жогорку  деңгээлде  өткөрүлдү.Башталгыч класстарында  ачык-тарбиялык сааттар өтүлдү.Ал эми     5- «а,б»,6 «а.б».7 «а.б»класстарында  кыргыз улуттук оюндары корсотулуп,улуттук тамак-аштарынын коргозмосу болду.8- «а,б»9- «а,б»,10- «а,б»,11- «а,б» класстарында кыргыз элинин каада-салттары  көрсөтүлүп,алардын тарбиялык мааниси  өзгөчө белгиленди.

    Ар  бир ай сайын түнкү рейддер мектептин ИДНинин  жардамы  менен  класс  жетекчилер  менен окуучулардын үйлөрүнө  рейд жасалып турду.

Ал  эми  бир окуучу  областтык  «XXI  кылымдын интеллектуалдары» кароо –сынагында  3-орунду  ээледи.

     Райондук  жана  облустук   «Кызыл Ай» коому  тарабынан  райондук мектептер арасында  өткөрүлгөн «Зарница» оюну боюнча окуучулар командасы 4-орунга  татыктуу  болушту.

     «Кыздар» жана «Балдар» кеңештеринин  бир  жылдык отчету  берилди.19-май «Отличниктер күнүнө» карата «Жылдын  мыкты  окуучулары» ардак  грамоталар менен  сыйланып, «Биздин сыймыгыбыз», «Гүлдөр дүйнөсүнүн сыймыктары»   дубал  гаеталарына  сүрөттөрү тАгылды.

Ал эми  май  айы  жеңиштин  71жылдыгын  даңазалоо менен  жигердүү  иш-чараларды  өкөрүү  менен  жыйынтыкталды.Мектеп  парламенти  тарабынан согуш ардагерлери ,тылдын ардагерлерине  «Тимурчулар»  жардамдашып, журналист окуучулар тарабынан  интервью-маек  алынып,буклеттер  жасалып»Жеңиш залы» уюштурулду.

    «Акыркы  коңгуроо»салтанатына   мектеп  администрациясы  окуучулар менен  кызуу даярданып, салтанат  жогорку  деңгээлде өткөрүлдү.

«1-Июнь—балдарды коргоо   күнү» иш-план боюнча  мектеп администрациясы  тарабынан  уюштурулуду.

    Окуучулар  мамлекеттик  экзамендерди  ийгиликтүү  аякташты.5-6-7-8-10-класстарынын  эмгек  практикасы уюштурулду.Мектеп  окуучуларынын ата-энелери  тарабынан  жайкы  эс  алуусу  туурасында  маалымат алынды.Окуу тарбия  иштери  боюнча  пландалган иштердин  бардыгы  өткөрүлдү.Мектеп  ремонту  ийгиликтүү ,өз убагында  бүттү деп  ойлойм.Мектеп  окуучулары  келечекте  биздин  кылымдын татыктуу  кадрларынан  болушуна  мектеп  администрациясы   көмөк  көрсөтө  бермекчибиз  жана  жаңы  окуу жылына  коюла  турган  максаттар  төмөнкүлөр:

         1.Кылмыштуулукту болтурбоо  иш-чараларын күчөтүү.

         2.Ата-энелер  менен  тыгыз  байланышта  болуу.

3       3.Укуктук  тарбия берүү  боюнча инновациялык  методдорду  колдонуу.

        4. Мектептин  материалдык –техникалык  базасын  чыңдоо.

        5. «Гүлдөр», «Манас», «Билим», «Экология» залдарын жашылдандыруу,көрктөн-

       дүрүү.Мектептин  ички  жана  сырткы  тазалыгын сактоо.

      6.Мектептин  сырткы  бөлүгүнө капиталдык  ремонт өткөрүү.

      7.Класстык  бөлмөлөрдү,парламентти  мебель  менен касыздоо.

      8.Парламент бөлмөсүнүн  эшик  терезесин решеткалоо.

     9. «Кыздар кеңешинин»  ишин  күчөтүү, «Тобокел»  тобундагы  балдардын  ата-

     Энелери  менен  тыгыз  байланышты  болу  жана алардын санын азайтуу.

    10.Мектептин   материалдык  техникалык базасын   чыңдоо үчүн  гранттар менен  иш алып баруу.

 

 

              2015-2016-окуу  жылында Т.Атаев  атындагы  орто  мектебинде    соц  педагогдун  аткарган  иштери  боюнча    

                                   тексттик отчету.

     2015-2016-окуу жылынын  сентябрь  айында төмөндөгү  иш-чаралар кабыл алынган.Окуучулардын  социалдык  абалын аныктоо:

А)соц  жетим балдардын

Б)тоголок  жана  жарым  жетим  балдардын.

В)Аз  камсыз  болгон  балдардын.

Г)Көп  балалуу үй-бүлөдөгү  балдардын

Д)Инвалид  балдардын

Ж)Ата-энеси чет  жакада  иштеген  окуучулардын.

З)Өгөй  ата,өгөй  эне  менен  жашаган  окуучулардын  тизмелери  такталып,класс  жетекчилер  бирикмесинде 5-сентябрда  класс  жетекчилер  отчет   беришти.

 

 Бактуу-Долоноту  айылында учету  жок,квартирада жашаган  окуучулар ды  иликтөө иштери  жүргүзүлүп   такталды.Бул маселе    усулдук кеңешмеде  каралып,жыйынтыгында  5

 Окуучунун  ата-энеси  айылда  учету  жок  квартирада  жашай тургандыгы аныкталды.

1.      Рыспек к Бегимай  8 «а»класс.Нарын.

2.      Капарова Үмүт     5 «б»класс.Чолпон-Ата.

3.      Мунарбек уу Адил  8 «а»класс.Тон району.

4.      Рысбек  к Алтынай. 5 «а»класс .Нарын.

5.      Максат уу Акылбек.  6 «б»класс.

 

2015-2016-окуу жылына карата  окуучулардын  китеп  менен камсыз  болушу төмөндөгүчө  аныкталды.

Кыргыз класстары  боюнча:

1-4-класстар ---68%

5-9-класстар---91%

10-11-класстар----100%

 

Орус класстары  боюнча:

1-4-класстар---39%

5-9-класстар----89%

10-11-класста----84%

 

Жалпы  мектеп  боюнча кыргыз  класстарында  окуучулардын китеп  менен камсыз  болушу 87%ды ,орус класстарында  71%ды түздү.

 

  Кыздар арасында.балдар арасында  иштерди  уюштуруу. «Балдар» жана «Кыздар»кеңешин түзүү.Ата-энелер  арасында  «Аталар»жана «Энелер» кеңешин  тузүү. «Профилактикалык кеңештин»курамын түзүү  жагы  каралган.Бул маселе  Т.Атаев  атындагы  орто  мектебинде  өтүлгөн  жалпы  ата-энелер   чогулушунда  күн  тартибиндеги  маселеге  коюлуп,талкууланып көпчүлүктүн колдоосу  менен бул кеңештер түзүлдү.

 

       «Кыздар» кеңеши:

1.Курманаева Жаңыл.11 «а»кл

2.Комнатная Ольга     11»б»кл

3.Алмазбек к   Айдайхан.10 «а»кл

4.Бактыбек к Бегимай    10 «б»кл

5.Кудайбергенова Акак    9 «а»кл

6.Мамадаминова Айзада.  9 «б»кл

7.Садыбакасова Айдана.    8 «а»кл

 

    8.Үсөнакунова   Адина      8 «б»кл

    9.Марсиян к Акмарал     7 «а»кл

    10.Максат к Алия          7 «б»кл

    11.Алыбек к   Алтынай    6 «а»кл

    12.Абдыбекова Нурайым   6 «б»кл.

    13.Орозобекова Айзада       5 «а»кл

    14.Байгельдиева Каныкей    5 «б»класс.

 

   «Балдар»кеңеши:

1)Капасов Кутман   11 «а»кл

2)Азиев Ринат.            11 «б»кл

3)Исаев Урмат              10 «а»кл

4)Исаков Эрбол            10 «б»кл

5)Карыев Улан              9 «а»кл

6)Батыков Акбар           9 «б»класс

7)Каныбек уу    Аман    8 «а»кл

8)Чынгыз уулу Илгиз     8 «б»кл

9)Кеңеш уулу Давлес     7 «а»кл

10)Мусабеков Данияр      7 «б»кл

11)Орорзобеков Руслан     6 «а»кл.

12)Курманбаев Ташкул    6 «б»кл

13)Руслан уу   Ынтымак    5 «а»кл

14)Саламат уулу  Нуржигит    5 «б»

 

 

 «Каныкей»энелер кеңеши:

1)Калыкова Жайлоо

2)Орозобаева Чынара

3)Экембаева Бүбүмайрам

4)Бейшеналиева Айгүл

5)Тилекматова Динара 

6)Ашикеева Шайкүл

7)Абакирова Кенже

8)Касымалиева Мөөркан

9)Дүйшеева Бейшегүл

10)Акидеева Кыял

11)Исаева Роза

12)Косумбаева Роза

13)Ажиганова Айганыш

14)Барабанова Оксана

 

 

«Бакай»аталар кеңеши:

1)Алтымышев Карыпбай

2)Лобасенко Александр

3)Асанбеков Эрчил

4)Усубалиев  Бакыт

5)Кабылбек уу  Калыс

6)Мусапыров Алмаз

7)Куланов Алмаз

8)Калыков  Нургазы

9)Асамбеков Кеңеш.

10)Бакаев Максат

11)Калыков Нургазы

12)Чекиров Жоомарт

13)Асанбай уу  Ырысбек

14)Багелдиев Мир

 

 

 

    «Профилактикалык»кеңештин курамы:

1.Кудайбергенова Наргүл----   кеңештин төрайымы .завуч  организатор

2.Исакова Ш.А.                     ----кеңештин  мүчөсү.соц  педагог

3.асамбеков Максат              --кенештин мүчөсү , завхоз.

4.Осмонов Алмаз                ---- кенештин мүчөсү,таможенник

5.Эсенбаев Улан                  --- кенештин мүчөсү  ЖОН кызматкери

6.Капасов Асеин.               ---- кенештин мүчөсү.айылдык кеңештин депутаты.

7.Өмүралиев Болот           ---- кенештин мүчөсү ,куруучу

8.Жумабева Чынара         ----- кенештин мүчөсү, пенсионер.

 

Инвалид  жана   группа  рискадагы балдардын тизмесин тактоо усулдук  кеңешмеде  каралып.мекетеп  боюнча  инвалид окуучулардын саны төртөө  экендиги аныкталды.

5 «а»класынан:

1)Абдыкадыров Ислам

2)Тургумбаев Рустам

3)Мусаев Рустамкатышат.

 

9 «а» Сагатбек уу Алишер.Бул  окуучулар  ийримдерге  тартылып.ийримдин  жетекчилери  тарабынан колдоого алынып,көзөмөлдөө  иштери  жүргүзүлүп турат.

  5 «а»класс.Тургумбаев Нурсат------Ыр-хор музыкалык  кружогуна катышат.

                      Абдыкадыров Ислам-----комуз кружогуна катышат(Чолпон-Ата)

                      Мусаев Рустам------кыргыз  тили  адабияты кружогуна катышат.

9 «а»классынын  окуучусу Сагатбек уу Алишер көркөм сүрөт кружогуна  катышат.

 

  10-сентябрда  «Кайрымдуу  бол,каралдым»аттуу  мектеп  ичинде  акция  уюштурулуп,айыл өкмөтүнөн сөц кызматкерелердин  катышуусу  менен  инвалид  окуучулардын  жөндөмдүүлүтөүнө  жараша  сүрөт конкурсу,колго  жасалган (картондон,жыгачтан,пластилинден  ж.б. дан)буюм-тайымдардын көргөзмөсү уюштурулуп,мектеп  окуучуларынын  концерттик программасы  тартууланды.

           21-сентябрда  жалпы  ата-энелер чогулушу  болуп өттү.Чогулушта  күн  тартибинде төмөндөгү  маселе  каралды:

2015-жылдын  21-сентябрында  Жумгал  районунун  Көк-Ой  айылындагы  орто  мектебинде  болгон  бала  өлүмүнө  алып келген өкүнүчтүү  окуя   туурасында  маалымдоо.

2015-жылдын  21-сентябрында  Жумгал  районунун Көк-Ой  айылындагы  Султан Турусубеков  атындагы  орто  мектебинде  саат 10:30 да 10  минуталык  тыныгуу убагында  9- жана  11-класстын  окуучуларынын  ортосунда  пикир  келишпестиктин  негизинде  чатак  чыгат.Балдардын ортосундагы  чатак мектептин  подвалында  болгон  жана  жыйынтыгында        11-класстын  окуучусу  Таалайбеков Жайылбек  9-класстын  окуучусуЖекшенбек уулу Эркинбекти  жүрөк жагына катуу  урган.Мектеп  администрациясы  окуучулардын  ортосундагы  урушту токтотуп     калууга  жетишсе  дагы,Жеңишбек уулу  Эркинбек  алган  соккудан  улам Чаек  айылындагы   ооруканага жетикирилгенден кийин каза  болгон.Бул маалымат чогулушка  катышкан  ата-энелер аркылуу  калган  ата-энелерге  жеткирүүсүн мектеп    директору  сураныч менен  кайрылды.

Окууга  тартылбаган  окуучуларды  изилдөө жана  аларды  окууга тартуу бирикмесинде  каралган.Ысык-Көл райондук    элге   билим  берүү бөлүмү  тарабынан  «Мектепке  барбаган,мектеп курагындагы  балдарды аныктоо  максатында  үч  айлык  өткөрүү  боюнча  №36  буйруктун  негизинде  Т.Атаев  атындагы  орто  мектебинин  директору  Атаева М.Тга милдеттендирилди.

 

    2015-жылдын  15-октябрынан  2016-жылдын  15-январына чейин мектепке  барбаган мектеп  курагындагы  балдарды  аныктоо  боюнча  Бактуу-Долоноту айылынын  көчөлөрүнө   бардык  мугалимдер бөлүштүрүлүп 3  айдын  ичинде   аныктоо  иштери  жүргүзүлүп  башталды.Айылдын картасы  чийилип айылдын көчөлөрүнө  мугалимдер  бекитилди:

            Мектептин  ички көзөмөлүндөгү   группа рискадагы   балдардын  тизмеси такталып,мектептин учетуна  төмөндөгү класстардын окуучулары  каттоого  алынды.Атап  айтсак:

     11 «б»класс.Кудина Анастасия Викторовна

     9 «а»класс.Айдарбек уу   Жанат

 

       9 «а»класс.     Марат   уу Бакберген.

       8 «а»класс.     Руслан уу Акылбек

      7 «а»класс.       Тааайбек уу Рахат.

      8 «б»класс.       Саргулов Марк

       5 «а»класс.     Тургумбаев Нурсат

 

          Бул  окуучуларды   көзөмөлдөө  жагы  класс  жетекчилерге ,организатор  завуч Кудайбергеновага ,соц  педагог Исакова Ш.А. га  милдеттендирилип,бул  окуучулардын  үйлөрүнө  байма-бай  рейд уюштурулуп байкоо  күндөлүгү уюштурулду.

    Таланттуу  окуучулардын  илимий  кому усулдук  бирикмеде  ар  бир  предметтик  мугалим өз  предмети  боюнча  таланттуу  окуучуларды тандап,планы  иштелип  чыкты.Таланттуу  окуучулардын билим  сапатын бекемдөө макстында  окуучуларды  райондук,областтык олимпиадага  даярдоо ,райондук  жана республикалык тестирлөөгө даярдоо  боюнча  педсоветтин  чечими  менен предметтик  мугалимдерге   милдеттендирилип,иш-чаралар  жүргүзүлүп иштер алынып  барууда.Ата-энеси  чет  жакада иштеген ,өгөй  ата,өгөй  энеси менен жашаган  окуучулардын  үйлөрүнө   жумасына  2 жолу рейд  жүргүзүлүп турду.Аз камсыз  болгон үй-бүлөдөгү балдардын абалы,жашоо  шарты менен  жакындан  таанышып,ата-энеси менен  жекече сүйлөшүүлөр аркылуу бираз  да  болсо  жардамдар  көрсөтүлдү.Атап  айтсак,мектеп  директору Атаева М.Т. ушул  айылдын  тургуну  Исаков Фархаттыын уулдары  3 «а»классФархат  уулу Абдисалих,даярдоо классындагы Фархат уу Абдулазизге кийим-кечектер.бут кийимдери ,ич кийимдери  алынып  берилди.Дептер ,ручка,карандаштар  берилди.

 

Октябрь     айында   5-класстын  окуучулары  үчүн  башталгыч класстан ортоңку  звеного  өтүүдө жаңы           окуу  шарттарына  калыптанышы  туурасында «Сенин  жашоооң    кандай  болуп  жатат?» анкета аркылуу.орус класстары  үчүн «Моя  жизнь»деген  темада  анкеталары  аркылуу окуу  шарттарына  изилдөө  жүргүзүлдү.

 

    Окуучулардын  диний  маданияттуулугун  жогорулатуу  максатында  «Хиджаб»кийген кыздар менен кыздар кеңешинде  аңгемелешүү жүрузүлдү.Ата-энелери  менен  жолушушуп,пикир алышуулар   болду.Мечитке  жума  намазга  барып  турган  окуучулардын  тизмеси такталды.Аларды атап айтсак:

      11 «а»классынан:

1.Кенжебек ууЫрыскелди

2.Исмаилов Ороз

3.Капасов Кутман

4.Талантов Арген

5.Карыпбаев Акматбек

6.Жаныбеков    Бекжан  

 

           8- «А»класс

 

1.Анарбеков Сыймык

2.Алмазов Сыймык

3.Дөөлөтбек уу Мирлан

 

      8 «б»класс

 

1.     Эсенакунов Эмир

2.     Жээнбеков Алишер

 

    9«б»класс

 

1.Батыков Акбар

 

    Бул окуучуларга түшүндүрүү  иштери  жүргүзүлүп,сабактарга  жолтоо  болбогондой  учурда  мечитке  баруу  жагы каралды.

 

Жашына   жараша ден  соолук  группалары  менен  түзүлдү.1-4-класстарда ,5-8-класстарда ,9-11-класстарда  түзүлдү.Бул  группалар менен класс жетекчилер,дене  тарбия  мугалими ,айылдык  мед кызматкерлери биргелешип  иштеп  келүүдө.

 

        Рекетчиликке  каршы  тарбиялоо  боюнча 6-11-класстарда анкеталар  алынып,классттык сааттар өтүлүп  жатты.Атап айтсак: «Кылмыштуулук  кайдан келип чыгат»деген темада

 4 «а»класс Карбозова Майрам.

    «Рекет  деген  эмне  жана анын кесепеттери  7 «а»класс     Экембаева Б. «Рекетёрство»       11-«б»класс  березкина Т.Н. «Кандай учурла  тартипсиздикти  жоюуга  болот»тегерек  столдогу  маек     9-11-класстар ортосунда  өтүлдү.Жана кызуу  талкууга  алынды.

 

        «Карылар күнүнө карата»айылдын кары  адамдарынын  үйлөрүнө  7-11-класстардын  окуучулры  жардамга  барып  күзгү жыйым-терим  иштерине  жана  ошондой  эле  үйдөгү ар кандай  жумуштарына  кол кабыш кылышып,буклеттерди  жасашып,алкыштарга  ээ болушту.

 

     5-11-класстын окуучуларынан  түзүлгөн  атайын  отряд ,ай сайын  Улуу Ата Мекендик  согуштун катышуучуларына  жакындан  жардам  берип  ай сайые  ал-жайын  сурашып,шефтик   жардамдарын көрсөтүп келишти.

 

  Сабактан   жетишпеген окуучулардын ата-энелери  менен  жолугушуулар өткөрүлүп,предметтик  мугалимдер  тарабынан  атайын  дептерлер  уюштурулуп,окуучулар менен жекече  иштөөлөр  башталды.

              Тарбияга  оррчулук  келтирген  балдарга  байкоо  күндөлүктөрү ачылып,анализдөө иши  жүргүзүлүп жатты .Чейрек ичинде  10-октябрда  окуучулар арасында  жалпы  чогулуш өтүлдү.Чогулуштун  күн тартибиндеги  негизги маселе :

 

1)Кылмыштуулуктун  алдын алуу.

2)Салык  салуу жана кысым көрсөтүү боюнча кеңири  талкуу  жүрдү.Чогулуштун  жыйынтыгында  окуучулар  арасында кылмыштуулукту  болтурбоо  боюнча  алдын ала кандай  иш-чараларды  жүргүзүү   керектиги  түшүндүрүлдү.

 

Ноябрь  айында 1-1-класстар  арасында  класс жетекчилердин  иш-аракеттери  аркылуу  дагы  бир  жолу «Бала  укуктары  тууралуу конвенция»менен  тааныштыруу  жүргүзүлдү.Ушул эле  жерде  «Кылмыш жана  жаза  кодексинен» а)Кылмыштын  түрлөрү  б)жашы  жетпегендерге  кылмыш жаза  жоопкерчилиги;в)жашы  жетпегендерге колдонулуучу  жазанын түрлөрү туурасында  5-8-кл.

9-11-класстарында  лекциялар окулду.

         Каникул  учурунда  окуучулардын  үйлөрүнө рейддер  жүрүзүлүп турду.

        Сен  жашоону кандай кабылдайсын?деген  темада 

9-11-класстардын  окуучуларына  анкета жүргүзүлдү.

        Турмуш  шарты   оор,жардамга  муктаж  болгон  балдарга  администрациянын  айрым  мүчөлөрү  аркылуу  жардам  берилди.

8 «а»классынынын окуучулары Карыбек  уу  Адилге жана Мунарбек уулу  Азиске  тамак-аш  продуктуларынан  жардам  көрсөтүлдү.Ошондой  эле  турмуш  шарты  оор айрым  балдарга  кийим-кечектер  таратылып  берилди.Атап айтсак, 7 -«б»класстын  окуучулары Саргулова Сабинага .8 «б»класстын  окуучулары  Саргулов Маркка ,8- «а»классынын  окуучусу Өмүрбекова Аделяга .    7- «б»класстын окуучусу  Лерага ,4 -«б»классынын  окуучусу Усупжанова  Самарага  жардамдар көрсөтүлдү.

      Декабрь айында «Сен  жакшы  окуучусуңбу?деген  темада

 6-8-класстын окуучуларына анкета  жүргүзүлдү.

 «Мектепте  рекетчилик барбы?»деген  темада  класстык сааттар  байма-бай  өтүлүп  турду.

   .9-11-класстарда окуучулардын  ден соолугуна шарт  түзүү максатында  9-11-класстын  окуучуларынын  арасында  тегерек  столдогу   «Чылым чегүү жана  анын  натыйжалары» туурасында  маек  өткөрүлдү.

 

Адам укуктарынын жалпы  декларациясы  менен  таанышуу менен  «Өз укугуңду жана  милдетиңди  билесиңби?»деген  темада   9-11-класстардын  окуучуларынын  арасында  СНБ нын  кызматкерлеринин  катышуусу менен  дебат уюштурулду.

   Өспүрүмдөрдүн  ден-соолугуна   шек келтирген  терс  көрүнүштөр  боюнча  мисалы :насывай  анын  кесепеттери туурасында  5-8-класстар  арасында ,9-11-класстар  арасында видео фильмдер диск  аркылуу  көрсөтүлүп,ар  бир  класста  класс  жетекчилер  менен  бирдикте  талкууланып,окуучуларга  туура  багыт  берилип  турду.

      Социалдык  абалы  начар «жетим», «жарым жетим» балдарга  жаңы  жылдык  белек-бечкектер,айыл  өкмөтү  тарабынан.айрым  жеке  ишкерлер аркылуу  жана  администрациянын  айрым  мүчөлөү  тарабынан таратылып  берилди.

      .Кышкы каникул  мезгилинде  окуучунун  коопсуздук  эрежесин  сактоо  максатында ,мектепте  ийримге катышкан  окуучуларды  атайын  түзүлгөн  график боюнча  келип катышуусу камсыздалды.

   12-декабрда   «Экстремизм жана  терроризмди»алдын алуу  максатында  мектепте  жалпы ата-энелер  чогулушу  өткөрүлүп.чогулушка СНБ нын  ызматкерлери ,айылды имамы катышы.Чогулушта  экстремизмге ,терроризмге  каршы  жалпы коомчулуктун  кызыгуусун  өстүрүү  менен  жалпы  демилге  көрсөтүштү.

   Январь айында

Каникул мезгилинде   окуучулардын  уйлоруно рейд   жургузулуп   турду.

Рейддин   максаты:

А) сабактан   жетишпеген   окуучулар   менен   предметтик    мугалимдердин    жекече  иштоосу

Б)мектеп   айланасында   жашаган   окуучулардын   уйлоруно    барып маек жургузуу.

В)окуучунун   уй-булодогу   шарттын  аныктоо

Г)ата-энеси чет жакада   иштеген    окуучулардын    уйлоруно  барып   жашоо-шартын    иликтоо.

Жалпы  ата-энелер   чогулушун   откоруу  менен ата-энелер  комитетинин 1-жарым жылдык  отчетун   угуп,талкуулоо  жургузулду.Ата-энелер   комитетинин председатели Молдоканова  Майрам   иштелген   иштер б-ча   толук    маалымат   беру   менен    кийинки 2-жарым жылдык тын планын   талкууга    коюп,талкуулашты.

Учурдагы   иштер б-ча  кенеш  мучолорунун   чогулушу   откорулду.Отчеттору  угулуп   талкууланды.

 

Февраль  айында  «Кичипейил  болуу  деген  эмне?» «Адамдын   кайсы  сапатын  үйдө  жана   коомчулукта  сыйлайт».Ушул  темада 5-8 кл.арасында   дилбаяндар  жазылып,эн мыкты  дилбаяндар  коргозмо бурчуна коюлду.Мындан тышкары окуучулардын патриоттук сезимдерин тарбиялоо максатында»Патриоттук ырлардын» конкурсу откорулду.  «Аталар коомунун»мучолору маселелери туурасында маектешуу  жургузулду.  «Мыкты  уй-було»,»Мыкты класс» конкурсу жарыяланып конкурстун  женуучулорунун фото альбому тузулду.ИДНдин кызматкерлери жана мектеп жетекчилери менен бирдикте тартиби начар ,сабактардан коп калган окуучулардын уйлоруно рейддер жургузулуп турду.

         Тарбияга оорчулук келтирген  окуучулардын  ата-энелери  менен  жекече иштер жургузулуп,атайын контракт тузуунун негизинде контролдук кучотулду.Графиктер тузулуп.ата-энелер сабактарга катышып турушту.

         21- кылымдын интелектуалдары  жумалыгы  боюнча  атайын иш чара тузулуп,1-11 кл.окуучулары  ошондой эле айрым  предметтик  мугалимдер  катышылып,ийгиликтуужыйынтыктардыберишти.

Март айында окуучулардын  муноздорун  аныктоо  боюнча 5-11кл. анкеталар  жургузулду.Сабактарынан артта калган окуучулар менен башма-баш ангемелешуулор  жургузулуп турду.Апалар  коомунун мучолору менен жолугушуп  суйлошуулор  боюнча жатты.9-11 кл.кыздар  арасында КВН конкурсу откорулду.5-6кл.арасында уй-шарты начар окуучулардын уйлоруно атайын рейддер жургузулуп турду.»Ата-энелердин  балдарына болгон мамилеси» деген темада  ата-энелер чогулушу отулду.Суицидди болтурбоо учун алдын алуу кенештери «Балдар,кыздар» кенешинде каралып,тегерек столдогу маектеротулду.»Кыздар» кененин иш –чараларын кыздар кенешинде карап,анализдоо иши жургузулуп турду.

-5-8кл. арасында «Менин  энем» деген темада сочинениелер  алынды.

-Баланын  тарбиясына эн оболу ата-эне жооптуу» деген темада лекциялар

5-8кл.,9-11кл.арасында окулуп,талкууга алынып турду.

-2016-ж.20-февралда 20-мартына чейин «Социалдык акыйкаттуу лук  айлыгы откорулуп,иш-чаралар тузулуп, анын негизинде ачык тарбия сааттар,тегерек столдогу маектер,доклад,рефераттар,сочинениелер  жазылып,отулуп  турду.

Апрель    айынын баш жагында «Суицид» боюнча 6-11кл.арасында мектеп окуучулар  арасында  анкеталар  алынды.

9-11кл.арасында «Деприссиядан  чыгуу   жолдору» деген  темада  тегерек столдогу маек   отулду. «Оор  кыйынчылыкта   турам,магажардам бергиле» деген  темада 5-8,9-11кл.арсында лекциялар  окулуп  турду.

«Менин  журум-турумум»деген  темада 11-кл.бутуруучулорунон   анкета алынды.

5-8кл.,9-11кл.окуучуларынын арасында «Кылмыштуулук,зордук –зомбулукка каршы»  «Балдарды мыкаачылыкка турткон эмне?»деген темада лекциялар окулуп,талкууланып турду.

5а,б-л. «Поощрения и наказание» темасындагы класстык  сааттар  отулду.

Мамлекеттик жана кочуруу экзамендерине карата окуучуларды даярдоо максатыда экзамендердин инструксиялары менен тааныштыруу жургузулуп,талкууга алынды.

Кесип тандоого  туура багыт беруу, боюнча окуу жайларынан келген окулдор менен жолугушуу уюштуруу максатында «Ачык эшик» кундору уюштурулуп «МАУПФибдин мугалимдери келип бутуручуучулордун тесттик иштерди алып,сертификаттарды берип  кетишти.

«Мен укуугумду белимби» дебаттык клуб 9-11кл. арасында парламенте откорулду.

Май айында окуучулардын  жайкы каникулдагы жайгашуусу,окуучулардын коопсуздугун сактоо эрежелерин туура пайдалануу  максатында :

Окуучударын  жайкы эс алуу  ж-до класс жетекчилерден  маалымат  такталды.

Бул окуу  жылында  ИДНдин  учетунда   турган б.а.»Тобокел» тобундагы  окуучулар  жок.

8.05.2016-.Ден –соолук «Менин байлыгым эмнеде?! 8-11кл. арасында дебат жургузулду.

Жайкы каникулда жаш оспурумдордун эмгегин оор жумуштарга пайдалануу коркунучтарына багыт коюу б-ча  ата-энелер менен ангемелешуу  жургузулду.

Кийинки окуу жылына карата «Аталар-энелер» кенешинин  курамы  тузулду.

Соц.педагогдун 2016-2017-ж.окуу жылына карата болжолдуу планы тузулду.

 

 

    Т.Атаев атындагы орто мектебинин китепканачынын 2015-2016-окуу жылына  карата  жылдык  тексттик  отчету.

Жаңы окуу  жылы окуучулардын жаңы үмүттөрүн,билимге умтурууулуларын арттыруу учун мектептердин эшигин кенири ачты.Мектептин чакан китепканасы атайын иш -планы тузуп,озунун ишин баштады.Оперативдуу турдо окуунун экинчи кунунон тартып 5-сентябрга чейин 22 класс комплектисине фонддогу  окуу  китептери таратылды.Бул  боюнча ишти так жана жоопкерчиликтуу жургузуу учун журналга берилген жана алынган китептер жазуу  жузундо  такталды.

Педкенешмеде  атайын пункт киргизилип директордун буйругу   менен ар бир  жоголгон  же жарактан  чыккан окуу  китеби  учун класс жетекчиге,окуучуга айып толонору фонддогу китептин сакталышына көмөк бермекчи.

Ишти уюштуруда  айлык план тузулуп,мектептен чечууго параллелдуу тематикалар менен  байланыштырылды.

Жылдык план мектеп директору тарабынан  бекитилди.Орус   класстаручун 503 китеп  таратылды,кыргыз  класттар  учун 1690 китеп  таратылды.

23-сетябрь «Мамлекеттик  тил» кунуно карата иш—чаралар  откорулду,коргозмо  уюштурулду.

«Менин –Кыргызстаным» деген  темада  ачыкс   абак 3-а кл.жетекчиси  Абдразаева  менен  өтүлдү.Кылмыштуулукка  каршы «Укук жана тарбия» темасында жогорку  класстын  окуучуларына  доклад   окулду.  «Улуу  Манас» деген  темада  китеп–көргөзмө    уюштурулду.

Мектеп боюнча китептердин сыртталышы,сакталышын текшеруу рейддер жургузулуп турду.

Мугалимдер кунуно корком окуу конкурстары уюштурулду.

Күз  майрамына    карата «Алтын күз  конкурсуна  жардам   бердим.

Т.Атаев  атындандагы орто   мектебинин 2015-2016-окуу жылындагы «Кызыгуу  менен  окуйбуз « деген  темада  класстар  арасында  корком   окуу конкурсу уюштурулду.5-8кл.арасында уюшулду «Табышмак,макал-лакаптарды» айтыруу 5-класстар менен өткөрүлдү.

Ал эми «А.Осмонов 100-жылдыгына «карата   ырларынан  корком   окуу           6-7-8-кл.арасында отулду.

А.С.Пушкиндин  ырларынан   корком окуу 6-7-8- орус   кл.менен өткөрүлдү.

Окуучулар  каникул учурунда мектепке  келип китепканадан кызыктуу жомок китептерди алып окуп жатышты.5-6кл.арасында корком адабиятка  кызыккандар  көп.

«Ч.Айтматов  калеми  менен  дуйнонү  багынткан  чыгаан   жазуучу» китеп коргозмо   уюштурулду.

Тарых жана маданият» жылына карата коргозмо  уюштурулду.

Мектепте иш-чаралар   откорулду.

Каникул  учурунда 4-5-6-кл.окуучуларды «Жомок  дуйносуно  саякт» деген  тема да иш -чара жургузулду.Балдар   жомокторду окуп айтып  берип инсценировка даярдашты. Бул боюнча мектептин китепканадагы китепте   корогозмос   уюштурулду.

Патриоттук  ырлар   конкурсу   учун  декламациялар  даярдалып «Эр жигит эл четинде,жоо  бетинде» деген   темада  класстар  аралык  корком окуу отулду.

Март айыны класстар  арасында  корком  окуу  пландаштырылып «Алтын апа» деген   темада   корком окуу отулду.

«Ноорузга « карата  коргозмо   уюштурулду.Апрель   айында «12-апрель --Космонавтика» кунуно карата коргозмо   уюштурулду.

23-аперль «Китеп   кунуно» китепканада  коргозмо   уюштурулду.»Китеп»

Дө  ырлар,декламацияларды  корком   окушту.

Май айы «Улуу   Жеңиш»деген   темада  китеп  коргозмо   уюштурулду.

Окуу  жылы  аяктаганда   ар бир  класстардан   китептерди   толук  откоруп алуу катөлгу көзөмөлгөт алынды.

Документациялар өз убагында тиркелип,баардык эсептөөлөр так жана убагында аткарылып  турду.

 

 

              Усулдук бирикмелердин отчеттору  

               «Мамлекеттик  тил»усулдук  бирикмеси

      «Мамлекеттик  тил « усулдук  бирикмесинде  бардыгы  5  мугалим  эмгектенди.Жыл  башында  усулдук  кеңешменин  чогулушу өткөрүлүп,анда  окуу  планы  талкууланып, календардык пландар текшерилди.Мектеп  админстрациясы  тарабынан  бекитилген  пландар менен   ишке киришкенбиз.        

 

       Планда    көрсөтүлгөндөй  сентябрь,октябрь,ноябрь   айларында    толугу  менен «Мамлекеттик  тилдин 26  жылдыгына » карата иш-чаралар  өткөрүлдү. «Мамлекеттик тилдин  26жылдыгына»карата  усулдук бирикме  тарабынан  атайын план иштелип чыгарылды.Анда  предметтик  мугалимдер  төмөндөгүдөй  ачык  сабактарды  өткөрүштү. «Мен  кыргызмын  --тоо койнуна  төрөлгөн» аттуу  ачык  сабакты  мугалим  Дүйшөналиева К.С.5- «Б» классы  менен  өткөрдү.Жана  ошондой  эле  мамлекеттик  тилдин   26  жылдыгына карата  8-11-класстардын окуучулары  кереге гезитттерди  чыгарышты. «Тил  тагдыры,эл тагдыры»деген  аталыштагы  дил баяндардын ,рефераттардын конкурсу      8-11- классатардын арасында  болуп  өттү.9-11-класстар арасында  «Кыргыз  тилин көтөрүү ,кыргыз мамлекетин көтөрүү»  деген темада тегерек-үстөл болуп  өттү.Анда кыргыз тилинин  бүгүнкү  абалы  жана  эртеңки келечеги  талкууланды.Мугалим  Дүйшөналиева К.С.  жетектөөсү  менен  8-11-класстар арасында  кыз-жигит «Сармердени» конкурсу болуп  өттү.Мында  мыкты  даярдыктарын

9- «а»классы  көрсөтө  алды.Жана  ошондой  эле  мугалим

Дүйшөбаева Ж.А. жетектөөсү менен 5-6-7- кыргыз  класстарында көркөм окуу  конкурсу  болду.Ал  эми 5-6-7-орус класстар арасында  «Кыргыз  эл  жомокторуна  саякат» конкурсу  болуп өттү. «Манас айтуу» боюнча Орунбаев Шабдан  5-11-класстар арасында  таймаш  өткөрдү.Мугалим Муратова Гүлзат жана Кичинемолдоева Лола Эсенкановнанын  жетектөөсү менен  орус класстар арасында  «Эне  тилим—эне сүтүм « конкурсу  болуп  өттү.

        Усулдук  бирикменин  чогулушунда  мугалим  Дүйшөбаева  «Мамлекеттик  тилди көтөрүү маселелери»  деген  темада  докладын  окуду. «Кыргыз тилим кылымдарды карыткан,эч ким аны  өчүрө  албайт  тарыхтан»аттуу  адабий кече Орунбаев Шабдандын жетектөөсү менен   10- «а»классында    өткөрүлдү.3 айлык 5-6-7-класстар  менен  бирге  мугалим Дүйшобаева Ж.А. «Улут болсом—тилим менен  улутмун  »  аттуу  адабий кече менен  жыйынтыкталды.

       Ар  бир  чейрек  сайын  окуучулардан  тесттик иштер ,жат жазуулар  алынып билим  сапатына  анализ  берилип  турду.

    Декабрь  айында  улуу  акын А.Осмоновдун  100 жылдыгына карата  ачык сабактар өткөрүлдү.Атап  айтсак Орунбаев Шабдан    9 «а»класстын  окуучулары менен «Мезгил  жана  Алыкул»деген темада  адабий-музыкалык кече өткөрдү.Мугалим  Дүйшөбаева Ж.А.  6 «А»классы менен  «А.Осмонов  ---кыргыз  поэзиясынын  таң  чолпону»  деген   темада  ачык-тарбиялык  саат  өткөрдү.Ал  эми   мугалимдер Дүйшөналиева К,Кичинемолдоева  Л,

Муратова  Г  тарабынан   орус  класстары  боюнча акындын  ырларын  көркөм окуу   конкурсу  өткөрүлдү.Мындан тышкары   кереге-гезиттердин,дилбаяндардын ,рефераттардын конкурсу  өткөрүлдү.

                 Үч  жолку  өткөрүлгөн  улуттук  тестте  да  окуучулар  жогорку  баллдарга  ээ болушуп  , «5». «4»деген  бааларды алышты..

     Май айында  УБ нын  жыйынтыктоочу  чогулуш  болуп  быйылкы  жылдын  планынын аткарылышы  талкууланды.Кемчиликтер ,жетишкендиктер  белгиленип  анализдер  берилди.Кийинки  окуу  жылынын  планы  иштелип  чыкты.

    2-июнда  жана  7-июнда  мамлекеттик  сынактар  болуп.9-11-класстын окуучулары  сынактарын   ийгиликтүү  тапшырышты.

  

 

          «Башталгыч   класстар»усулдук  бирикмеси

                            2015 -2016 – окуу жылы учун белгиленген пландын негизинде  1-кенешмеси класс комплектилерин бекитти .                                                                                                                                                       Орус  тилдуу класстарда кутулгондой  жана сураныч берилгенине  карабастан  эки класста  кадр  жетишпей ,мугалимдер  Турдахунова  Чолпон жана  Турдахунова Жылдыз  Бейшекеевналар   эки жуктом  менен  иштоого  туура  келип  жатат .                                                      

1а- Шаршеналиева А.Э. . бекилди .                                                                                                             2а-классы Шаршебаева Ч.Ч.  

3 «А»классы Абдразаева Р.А.                                                                                                                                                   2б-4б-класстары Турдахунова Ж.Б.                                                                                                                                       1б 3б-класстары Турдахунова Ч.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                  4а-классы Карбозова М.К.        класс комплектилерине  бекитилди .                                                              Башталгыч класстарынын  усулдук  бирикмеси  окуу жуктомуно ылайык  окутуунун сапатын да жогорулатуу максатын  коздоп  мектептин ОТЖПлары  менен бирдикте  план  иштеп чыккан . Анда эн биринчи орунга мугалимдин ишмердуулугундо окуу-тарбия  процессинде  алдыга койгон максаттары  ,проблеманы чечуу жолдору ,кутулуучу натыйжалары коюлган . Ошондуктан  анализди жалпы жыл  жыйынтыгы катары  мектептеги бардык усулдук  бирикмелердин  ичинде  озгочо  талап  менен  иш  алып  барган  бирикмеден  алууга  туура  келди . Оз  ара сабактарга  катышуу  аркылуу мугалимдердин тажрыйбасын  ,усулдарын жогорулатуу ,инновациялык ыкмаларды колдонууну байма-бай  сабактарда  коргозууго шарт тузуудо  бирикме  ар бир  айды  предметтерге  ылайыктап ачык сабактардын графигин тузуп жарыялаган. Апрель  айы  башталгыч класстардын  декадасы  катары  ачык сабактардын ар турдуу формаларын откорууну  сунуштаган . Бул декадага  чейинки мугалимдердин ишмердуулукт оруно  кенешме таасын  баа берип  комокчу 

упай беруудо жардамын тийгизди.Башталгыч класстар декадасында   төмөндөгүдөй  ачык сабактар  өткөрүлдү. «Бирге  окуйбуз»долбоору  боюнча  конкур Абдразаева Р.А. 3 «А»класс.2 «Б»классында « День Победы»,2 «а»классында «Кыргыз  элинин каада-салттарын сактай  билели»,4 «а»классында «Улуттук  музыкалык аспаптар»,1 «а»классында «Өздүк гигиена»

4 «б»классында «Моя Родина»деген  темада  ачык  сабактар өткөрүлдү.

  

         Физика-математикалык  усулудук  бирикмеси

    №1.2015-2016-окуу  жылында  «Физика-математикалык  усулдук бирикмесинде  бардык  мугалимдердин саны   5 (беш)

    №2. Жыл  башында  усулдук  бирикменин  жетекчисин шайлоо менен  1-жарым жылдыктын планы  түзүлүп ,бекитилген.Ошол пландын  негизинде  1-жарым жылдыкта  2-кеңешме  өткөрүлүп  ,төмөнкү  маселелер  каралды.

а)Август  айында  2014-2015-окуу  жылындагы  усулудк  бирикменин  ишин   жыйынтыктап , «канааттандыраарлык» деп бааланды.1-кеңешмеде  каралган .

б)05.09.15-ж. 7 «а»-класста   «Ылдамадатылган  жана акырындатылган  кыймылдар»деген  темада  ачык  сабак  өтүлдү.Мугалим  Исакова Ш.А.

В)19.10.15-         ж. 7 «а»-класста   «Натуралдык  көрсөткүчү  бар  даражанын  касиеттери»деген  темада  алгебрадан  ачык  сабак  өтүлдү.

Мугалим Эшимканова М.Ч.

Г)Доклад: «Окуучулардын  билим  сапатын  жогорулатууда –интерактивдүү  методдун  сынчыл  ой-жүгүртүү  стратегиясы  туурасында .

Мугалим  Исакова Ш.А.

Д)1-чейрек  үчүн  физика-математика предметтери  боюнча мониторигдер  тү ,анализдер   жазылып өткөрүлдү.

                                          2-кеңешмеде:

№3.Декабрь  айында  математика сабагында  дептерлердин ,физикадан лабороториялык  иштердин  абалы  текшерилип ,анализдөө  жүргүзүлдү.

а)1-жарым  жылдыктын  жыйынтыгында  мугалимдердин  жетишкендиктери  туурасында  1-кеңешмеде  каралып,туура-так маалымат  берилди.

      Декабрь  айында физика-математика  сабактары  боюнча  административдик  текшерүүлөр  жүргүзүлүп ,тесттик ,текшерүү  иштер  алынды.Жыйынтыгында  окуучулардын  билим  сапаты  28 %-32% чейинки  көрсөткүчтөрдү  беришти.

    №4.Январь  айында  физика-математикалык  усулдук  бирикменин  2-жарым  жылдык  планы  түзүлүп,бекитилди.

3-4-5-кеңешмеде  каралып ,3-кеңешмеде  төмөнкү иш-чаралар каралды:

а)Өткөн  окуу  жылы  менен 1-жарым  жылдык  (2015-2016-окуу жылы  үчун  салыштырма  анализ жүргүзүлдү.

б) «Физика предметин  окууда –инновациялык технологияларды колдонуу» боюнча семинар  -трениг  өтүлдү.Тренингди  УБнин  жетекчиси:Исакова Ш.А.өткөрүлдү.

в) «Ийгиликке  жетүүнүңн алгоритми»деген темада  Эшимканова М.Ч. доклад окуду.

г)21-кылымдын  интеллектуалы  кароо-сынагын өткөрүү  боюнча  атайын  иш-чаралар  түзүлүп ,жумалык өткөрүлдү.

 №5.Классс кабинеттерин  замандын  талабына  жабдуулоо  жаңы 

каралып ,сунушталды.

а)Таланттуу окуучулар  жана  сабактан  жетишпеген   окуучулар  менен  иштөө   максатында  атайын иш-чарала түзүлүп,иштер  алынып  барылды.

б)9-11-класстарда  экзамен  берилүүчу  сабактардан административдик  текшерүү  жүрузүлдү.Билим  сапаты  23%-28%ды  түздү.

 

 №6.8- «а»класста  алгебра  сабагында   «Квадраттык  теңдемеге келтирүүчү теңдемелер»деген темада ачык сабактар өтүлдү.Мугалим   Эшиканова М.Ч.

      8- «А»классында физика-сабагында  «Кайноо.Кайноо  температуранын басымга көз карандылыгы»темасында  ачык сабак өтүлдү.Мугалим:Исакова Ш.А.

   №7.9-11-класстын НЦТ га  жана  ОРТ га даярдоо  максатында  11-класстын  окуучуларынын  дээрлик  көпчүлүгү  СЕКОМ дон окушту.

    №8.Апрель  айында  лабороториялык ,практикалык  иштердин  абалы  каралып,текшерилди.

   №9. «Гигант планеталар»9 -«а»класста  15.04.16-ж.ачык сабактар   өтүлдү.Мугалим  Исакова Ш.А.

    5 «А»класста   «Ондук  бөлчөктөр» темасында  мугалим Эшимканова М.Ч.ачык  сабак  өттү.

     Май   айында  мамлекеттик  экзаменге  даярдык  көрүү ,максатында  графиктер жүргүзүлүп ,тиешелүү  предметтик  мугалимдер консультациялар  өткөрүлдү.Ошондой  эле  май  айында  көчүрүү  экзамендери жүргүзүлдү жана  жыйынтыгы  чыгарылды.

 №10. « «УБ деги  предметтердин  сапаттуу  билим  берилиши»тегерек стол» тегерек столдогу  маек  менен  жыл  жыйынтыкталды .

  2015-2017-жылдын   УБ деги  физика-математикалык  багыттагы  болжолдуу пландын  структурасы  түзүлдү.

 

                                                                                         

 

                       Табигый   илимдер  усулдук  бирикмеси.

       -2015-2016-окуу  жылында  «Табигый  илимдер»усулдук  бирикмесинде  -мугалимдердин саны –11 болду.

-Жыл  башында  түзүлгөн  план  боюнча  доклад: «Окутуунун   жаңы  технологияларын  сабакта  пайдалануунун ыкмаларын талкуулоо» темасы   бекитилди.

-Насаатчылык  боюча  маселе  каралып,география  мугалими Сазыкулова А.А.

Жусупбекова Назгүл  шакирт катары  бекитилди.Ал эми  тарых  мугалими Захарян Фатимага  Абыкеева Шайкүл Саякбаевна   насаатчы  мугалим  болуп  бекиди.

-Дене тарбия мугалими  Кыдырмышов Борон  мектепте  өткөрүлгөн   класстар  аралык  футбол  боюнча  мелдештерди  өткөрүп,5-6-7-класстардын уландар арасында   «Эр жигит  эл четинде,жоо бетинде»аттуу  мелде өткөрдү.Мугалим Бабаев  Сагатбек   8-9-10-11-класстар  арасында волейбол боюнча  мелдеш өткөрүп    жыйынтыгында 10 «а»класс жеңищке  жетишти.Айымдардын майрамына карата  8-9-11-класстарынын  кыздар расында  «Кана эмесе кыздар»мелдеши  болду.Мелдеш  жогорку  деңгээлде  өткөрүлүп,мектеп  админмстрациясы  тарабынан жеңүүчүлөргө  сыйлыктар тапшырылды.

- «Тарых жана  маданият»жылына карата бекитилген  иш-чаралар УБнин  мүчөлөрү  тарабынан  жүзөөгө  ашырылды.

1.География сабагы  боюнча  мугалим Сазыкулова А.А. «Дени  сак  калк,дени сак  коом»деген темада  практикалык  сабагын өткөрдү.

 2.Орус класстарында мугалим Захарян Фатима  7-класстар  менен «Культура кыргызов»деген  темада  ачык сабак  өткөрдү.

 3.А.Ф.Рюмкин  10 «б»класс менен  Жусуп Баласагындын «Кут алчу  билим»дастаны  тууралу  сабак  өттү.

   4.География  сабагынан  мугалим Аякеева Р.К.9 «А»классы менен «Ысык-Көлүм  берметим»деген  темада  ачык сабак  өткөрдү.

  5.Кудайбергенова Наргул   8 «а»клаасына  «1916-жылкы  көтөрүлүшкө

    100 жыл»деген темада  тарбиялык саат  өткөрдү.

  6. Абыкеева Ш.С. тарых сабагынан 11 «а»классы менен  «Кыргыз мамлекетинин  негизделиши  жана  өнүгүшү» деген темада  ачык сабак;

7.Дене  тарбия:Мугалим Кыдырмышов Борон  «Улуттук  оюндар»8-9-10-кл менен.

8.Адеп  сабагы мугалим Абыкеева Ш.А. «Адеп  тарбиянын  башаты   8 «а»класс.

9. «Насвай   өмүргө  зыян»8 «а»классы Кудайбергенова Н.М.

10. Химия  сабагы  боюнча  Экембаева Б  8 «А»классы менен «Элементтер парады»деген темада ачык сабагын  өткөрдү.

   2015-2016-окуу жылында   усулдук  бирикменин иши «Канааттандыраарлык  деп  табылды»

   

                      «Гуманитардык илимдер» усулдук  бирикмеси

  В  МО учителей  гуманитарного  цикла входят 5 училей русского языка и литературы и   2   учителя  английского  языка .В   течение  года состоялись  соседания МО,на  которых рассматривались  вопросы   анализа  работы МО прошлый учебный год,утверждение  плана работы,анализ результатов ОРТпрошлого учебного  года ,подготовка  к ОРТ выпускников  этого года.

     В сентябре  были  проведены  итоги  работы  за  прошлый учебный год.Утвержден  план работы МО на  новый год  проведены   выбора  руководителя МО.

       В  октябре  было проведено   2 заседание где Косумбаева выступила  по  теме «Развитие  познавательной  активности  учащихся»были  выслушены вопросы  подготовки  и  проведения  интеллектуального  марафона  о которой за  соблюдением   единого  орфографического режима в  тетрадях.

     В ноябре на   3 заседании проведен семинар –практикум    на  тему: «Как работать  над  сочинением»сообщение  подготовила  и провела БерезкинаТ.Н.Были  проведены  открытые уроки  русского и английского  языка.

1.12.15. на  тему  «Verb   hove  /has» в  5 « а «классе Ногева Б.К.12.12.15.в  6 «Б»классе  тему «Seasons»   Чыныбаева В.Ш.17.12.15. В 4 “а”классе    на  тему  “Самая  важная  работа” Косумбаева Р.А. В   8 “б”классе  на тему  “Разделы прилогательных» Березкина Т.Н.

      С   15-22-февраля  проведена неделя  русского  языка .Учителя  провели  беседу во всех классах на  тему «Великий  и  могучиц  русский  язык»Был  проведен  конкурс  «Знатоли сказок»между 5-6-кл,викторина  по  баснями  Крылова в 7-8-кл.Брейн-ринг «Выучи  русский  язык»между  сильнейщими  учениками  7-9-кл,викторина   «Ты  и  твое  имя»,приняли  участие  ученики  9-11-кл.Провели  открытые уроки Косумбаева в 3классе на  тему «Сочетания жи,ши,га,ща,гу  ,щу».Березкина Т.Н. в  11 кл на  тему  «Деловые документы».Урок  литературы  в  9классе  на  тему  «Я   вас   любил»любовные  лирика Пушкина.

      В  марте  месяце был  прослушан доклад Косумбаевой Р на  тему  «Формирование  грамотности на  уроках русского языка»

      В  апреля рассматривался  вопросы  и  задачи  подготовки  учащихся  9-11-кл.на ОРТ на  заседании были проанализированы результаты  пробных  тестирований ,указаны на   наиболее   распространенные ошибки ,допушенные   выпускниками.Были  актуализированные  знания  педагогов  по нормативна  правовой  базе ОРТ.Была  проведена конференция  на  тему  «Мир  моими  глазами»Чыныбаева В провела  откырытый  урок  на  тему  «Seasons»

      В мае  месяце  учителя  предметники  провели консультации для  подготовки к выпускным  экзаменом .Были  проведены переводные  экзамены  в 5-8-10-классах.

В  июне  было  проведено   6  заседание   МО где  сделан мониторинг  качества  знаний  на  2-ое полугодие рассмотрен примерный план работы на 2016-2017 уч.год.

 


Comments