МЕТОД.БИРИКМЕЛЕР

          Т.Атаев  атындагы  орто  мектебинин усулдук  бирикмелери  тууралуу  маалымат:

   1)Так  илимдер  усулдук бирикмеси:

   1.Эшимканова Мыскал Чоргонбаевна           --математика  мугалими
   2.Исакова Шайыр Асанакуновна                  -- Физика  мугалими 
   3.Алишерова Оксана Аркадьевна                 ---Математика  ,информатика  мугалими  
   4.Нургожоева Динара                                    ---Математика  мугалими 
   5.Турсунбаева Мооржан                                  ---Математика  мугалими
   6.Кыштообекова Саламат                                    информатика 

     2)Табигый  илимдер  усулдук бирикмеси:
     1.Максат Эльнура                                 ---биология  мугалими
    2.Экембаева Бубумайрам Маметовна       ----химия,биология  мугалими
    3.Муратбекова Гульнура                         ----география  мугалими 
    4.Кудайбергенова Наргуль                     ----сурот,эмгек  мугалим
    5.Кыдырмышев Борон                            -----дене  тарбия  мугалими 
    6.Бабаев Сагатбек                                ----дене  тарбия  мугалими 
    7.Абыкеева Шайкуль                             -----тарых  мугалими 
    8.Захарян Фатима                                ------тарых  мугалими
     
  3)Мамлекеттик  тил усулдук  бирикмеси:
     1.Акматбекова Бурул                               ----кыргыз  тили  жана  адабияты  мугалими
    2.Жайчибекова Самара                               ----кыргыз  тили  адабияты  мугалими орус кл.
    3.Кичинемолдоева Лола Эсенкановна       ----кыргыз  тили  жана  адабияты  мугалими  орус кл.
    4.Дуйшобаева Жамиля Алымкуловна        ----кыргыз  тили  жана  адабияты  мугалими .
    5.Муратова Гулзат Сейитгазиевна             -----кыргыз  тили  жана  адабияты  мугалими  орус  кл.

  4)Гуманитардык  илимдер  усулдук  бирикмеси:
        1.Косумбаева Роза Айтуаровна                -----    орус  тили  жана  адабияты  мугалими
       2.Березкина Татьяна Николаевна            -----орус тили  жана  адабияты  мугалими орус класстарында  
       3.Табалдиева Анара Кабылбековна           -----орус  тили  жана  адабияты  мугалими 
       4.Чыныбаева Венера Шаршебавна           ------англис  тили мугалими 
       5.Ногоева Бактыгуль  Кубанычбековна    ----англис  тили  мугалими 
       
5)Башталгыч класстар усулдук  бирикмеси:
           1.Абдразаева Ракыя Асамбековна     
         2.Шаршебаева Чынара  Чолумкановна 
         3.Шаршеналиева Аниса Эсеновна 
         4.Карбозова Майрам
         5.Турдахунова Ч.Б.
         6.Турдахунова Ж.Б.
         7.Дуйшобаева Жамиля
         8.Болотбек к Айгерим
         9.Осколкова Евгения
          10.Матфеева Ольга
         
       


Подстраницы (1): Без названия
Comments