МЕТОД КЕҢЕШМЕ

                                                                                                                                               Бекитем:

                                                                                                                                                                          мектеп директору :

                                                                                                                                                     М.Т. Атаева_________  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         «1  »СЕНТЯБРЬ .2017ж

2017-2018-окуу жылына карата Т.Атаев атындагы орто  мектебинин

өндүрүштүк  кенешмеде каралуучу иштер.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Күтүлүүчү  натыйжалар

1

Август учетун тактоо, класс комплектини бекитүү

сентябрь

Мектептин мүдүрү

Атаева М.Т.

өндүрүштүк кенешме

Учетту тактоо иш кагаздары

Окуучу-н саны такталат

класс комплект бекитилет

2

Класстык журналдар менен камсыз кылуу, алардын толтурулушуна көзөмөл кылуу

сентябрь

окуу бөлүм  башчысы 

Эшимканова М.Ч.

өндүрүштүк кенешме

класс жетекчилер, мугалимдер

Кл журналдар бекитилет.

3

Окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылуу

сентябрь

Китепканачы:Абдиева Н

өндүрүштүк кенешме

Окуу китептери

Камсыз болот.

4

Окуу кабинеттеринин абалы, жашылдандыруу, эстетикалык жактан жабдуу.

Сентябрь айы

мектеп администрациясы

өндүрүштүк кенешме

пред.мугалимдер

Сабак өтүү кабинеттери даярдалат

5

Окуучулардын ден соолугун чындоо жана көзөмөлдүн өткөрүү  максатында медициналык кароо уюштуруу

сентябрь

мектеп администрациясы

өндүрүштүк кенешме

класс жетекчилер, доктурлар

Окуучулар медициналык кароодон өтөт

6

Окуучулардын келип кетиши, Алфавит китеби, окуучулардын өздүк делолору менен иш алып баруу

дайыма

Эшимканова М.Ч.

өндүрүштүк кенешме

Алфавит китеби, өздүк  делолор

буйрук китеби

Окуучулардын келип кетүү кыймылы такталат

7

а)Окуучулардын социалдык абалын тактоо.       б)Мектепке тартылбаган окуучуларды изилдөө жана аларды тартуу

сентябрьсоц.пед .Муратова Г

 

кл.жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

окуу-лардын тизмеси такталат

такталат

8

Мектепте өзүн-өзү башкаруу уюмунун иш планын түзүү

сентябрь

тарбия ишт. боюнча орун басар               Кудайбергенова Н.А.

өндүрүштүк кенешме

Мектептин парламенти

Мектепте өзүн-өзү башкаруу уюмунун иш планы түзүлөт

9

Уюшулган клубдардын, кружоктордун иш пландарын  иштеп чыгуу жана бекитүү

сентябрь

тарбия ишт. боюнча орун басар

Эшимканова М.Ч.

өндүрүштүк кенешме

Кружоктун жетекчилери

Клубдардын, кружоктордун иш планы түзүлөт

10

Кыргыз Республикасынын кодекси менен тааныштыруу иши

1-сентябрь

кл.жетекчилер

мектеп администрациясы

өндүрүштүк кенешме

класс жетекчилер, окуучулар

Кодекс менен таанышуу өткөрүлөт

11

“Айлана чөйрөнү тазалайбыз” тазалык акциясы 8-11 класстарда

сентябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары  Кудайбергенова Н.А.     8-11кл жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

окуучулар, мугалимдер

айлана-чөйрө тазаланат

12

“Тобокел” тобундагы окуучуларды тактоо .Аларга карточкаларды ачуу иштерин жүргүзүү.Мугалимдерди бекитүү.

сентябрь

соц.педагог . Исакова.Ш.А .

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

“Тобокел” тобундагы окуучулар такталат

13

Кылмыштуулукту алдын алуу кенешинин курамынын ишин жандандыруу

сентябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары                      КудайбергеноваН.А

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

Кылмыштуулукка каршы иш жүргүзүлөт

14

“Асел” кыздар клубун уюштуруу жана иш чара кабыл алуу

сентябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары     

КудайбергеноваН.А

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

Уюштуруу иштери жүргүзүлөт

15

Ата-энелер менен  үч тараптуу келишимдерди түзүү

сентябрь

мектеп директору: Атаева М.Т

Табрия иштери боюнча дир.орун басары  КудайбергеноваН.А

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар, ата-энелер

келишим түзүлөт

16

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн  жардам .”Кайрымдуулук акциясын өткөрүү”

октябрь

соц.пед Исакова Ш.

кл.жетекчилери

өндүрүштүк кенешме

окуучулар, мугалимдер

Кайрымдуулук акциясы

өткөрүлөт

17

Мектеп окуучуларынын арасында налог салуу зомбулугун болтурбоо жана аны алдын алуу иштери

октябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары КудайбергеноваН.А    

кл жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

Кылмыштуулукка каршы иш жүргүзүлөт

18

“Кыз намысы - кымбат” темасында талкуу

октябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары     

кл жетекчилер КудайбергеноваН.А

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

Талкуу жүргүзүлөт

19

“Ичимдик ичүү, тамеки чегүү - ден соолукка зыян”

октябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары КудайбергеноваН.А    

кл.

 жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

Алдын-ала иштери жүргүзүлөт

20

Окуучулардын арасында “Рэкет-  деген эмне?” темасында анкета жүргүзүлөт

октябрь

соц.педагог:

Исакова Ш

 

кл.жетекчилери

өндүрүштүк кенешме

окуучулар, мугалимдер

Кайрымдуулук акциясы

өткөрүлөт

21

“Кызыгуу менен окуйбуз” Китеп дүйнөсү боюнча 5-8 класстарда конференциясы

ноябрь

китепканачы:Абдиева Н

 

кл.жет.

5-8-класстар

өндүрүштүк кенешме

Окуу-лардын окуган китептери

Окуучулардын окуган китептери козомолдонот

22

“Кыздарга жыныстык тарбия берүү” 8-11 кл.

ноябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары КудайбергеноваН.А

кл жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

Жыныстык тарбия жөнүндө кыздар менен ачык ой-пикирлер болот

23

өспүрүм балдардын арасында кылмыштуулуктун алдын-алуу

ноябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары  КудайбергеноваН.А

кл жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

кылмыштуулукка жол берилбейт

24

Кундолуктордун  абалы жана окуу куралдарынын сакталышы 9-11-кл

декабрь

КудайбергеноваН.А

өндүрүштүк кенешме

Дневниктер, окуу китептери

текшерилет

25

 

Эл аралык СПИДке каршы күнүнө карата “СПИД коркунучтуу дарт”

 

 

 

 

 

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басарыклжетекчилерКудайбергеноваН.

өндүрүштүк кенешме

Мугалимдер окуучулар

 

СПИД коркунучун билет

26

Жаны Жылдык “Балаты “ майрамына  карата кооз оюнчуктардын  кароо сынагы жарыялоо. Балаты майрамын өткөрүү Эл аралык СПИДке каршы күнүнө карата “СПИД коркунучтуу дарт”

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары

кл.жетекчилери КудайбергеноваН.А

өндүрүштүк кенешме

Эмгек сабак-а кол өнөрчү-к ийримдеринде  окуучул-н кол эмгек-и пайда болот

Балаты майрамы өткөрүлөт

27

“Ата-журтум алтын бешигим”     5-9 класстарда дил баяндардын сынагы

январь

Мектеп адм: Эшимканова М.Ч

Муратова Г.С. кл.жетекчилер

кыргыз тили мугали-и

өндүрүштүк кенешме

дил баяндар

дил баяндар сынагы өткөрүлөт

28

“Мен келечектеги энемин” дил баяндардын конкурсу. 10-11 класстарда кыздар арасында

январь

адм:Муратова Г.С

Эшимканова М.Ч.

кл.жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

эне болууга даярданат

29

Аз камсыз болгон үй- бүлөдөгү окуучуларды колдоо максатында ата-энелер менен кайрымдуулук акция.

январь

соц.пед:Исакова Ш

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар, ата-энелер

аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына кийим берилет

30

Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо

февраль

кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият мугалимдери.Мектеп админс.

.

өндүрүштүк кенешме

Адабий китептер.

Жомоктор, манас эпосу

таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү аныкталат.

31

“Ар кайсы улуттун өзгөчөлүгү”

мектеп ичинде ар кайсы улуттун фестивалын өткөрүү. Улуттардын бийлерине, ырлар-на  кароо сынак жарыялоомарт

Тарбия иштери боюнча дир.орун ба-ы.Кудайбергенова Н

кл. жетекчилер,

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар, бийлер, ырлар

ар кайсы улуттун өзгөчүлүгү бааланат

32

Манас жумалыгын өткөрүү

1-7 класстарда

март

 Мектеп админ

кырг.тили мугалимдери

өндүрүштүк кенешме

манасчылар, дастанчылар

манасчы, дастанчылар аныкталат

33

Алькоголь жана наркоманиянын зыяндуулугу. Нарколог врачы менен жолугушууну уюштуруу. Ангемелешүү.

март

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары

кл. жетекчилер

Кудайбергенова Н

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

алкоголь, наркомания зыян экендиги далилденет

34

“Жакшы кыз -  асмандагы жылдыз”   сулуулук кароо сынагын өткөрүү

март

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары Кудайбергенова Н

кл жетекчилер

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар, энелер

кыз адебин үйрөнүшөт

35

“Кыргызстандын мамлекеттер

арасындагы  кызматташтыгы жана достугу”    9-11 класстын окуучулары менен  диспут сабактарын өткөрүү

апрель

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары

кл жетекчилер Кудайбергенова Н

өндүрүштүк кенешме

аъгемелешүү, окуучулар, мугалимдер

Кыргызстандын мамлекеттер арасындагы кызматташтыгыдостугу

36

Маданий массалык спорттук иш чаралар аркылуу “Кылмыштуулукту болтурбайбыз” ураанынын алдында “Мыкты спорттук класс”,  9-11 класстарда “Мен жана менин ата-энем” 1-4 класс  

апрель

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары.  

кл жетекчилер Кудайбергенова Н

өндүрүштүк кенешме

спорт оюндары

спортко кызыгуу, достук бекемделет

37

Ата-энелер менен бирдикте спорттук иш чараларды аткаруу жана демөөрчүлүк  кылуу

апрель

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары Кудайбергенова Н

дене тарби муг: Бабаев С

Кыдырмышев Б

өндүрүштүк кенешме

демөөрчүлүр

ден-соолугу чыъдалат

38

“Мен КР атуулу болдум” салтанатын өткөрүү. Паспортторду салтанаттуу тапшыруу

май

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кл жетекчилер Кудайбергенова Н

өндүрүштүк кенешме

окуучулар

паспорт тапшырылат

39

«Мектеп рэкетине жол жок” деген темада Диспут сабагын өткөрүү

май

Тар. иш бою-а дир.орун бас   Кудайбергенова Н

өндүрүштүк кенешме

мугалимдер, окуучулар

рэкет эъ жаман нерсе экенин билишет, сезишет


                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                           “Бекитем”

                                                                                     Мектеп директору :

                                                                                Атаева М.Т _______

                                                                     «  »________2017

 

2017-2018  окуу жылына карата Т.Атаев атындагы  орто мектебинин

усулдук бирикменин иш-планы

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Күтүлүүчү  натыйжалар

1

Окуу пландары жана окуу программалары менен таанышуу

август

Мектеп админст.

Усулдук бирикмелерде

пландар, программалар

пландар, программалар такталат

2

Өндүрүштүк жана күнүмдүк сабактардын палндарын бекитүү

август

Окуу бөлүм башчысы

Эшимканова М.Ч

Муратова Г.С

Усулдук бирикмелерде

өндүрүштүк, күнүмдүк пландар

пландар бекитилет, такталат

3

Журналдардын толтурулушу

сентябрь

Мектеп админст

Усулдук бирикмелерде

жаъы иш кагаздар

иш кагаздар жъыланат

4

Усулдук бирикмелердин планын бекитүү

сентябрь

Мектеп админст

Усулдук бирикмелерде

администрация предмет мугалимдер

сабактын өтүлүшү текшерилет

5

Окуу пландары жана программалары  менен таанышуу

сентябрь

Администрация

Усулдук бирикмелерде

Классттык сааттардын иштелмелери

окуу пландары менен таанышышат

6

“1-сентябрь – Билим күнү”                               

1-сентябрь

мугалимдер, окуучулар

Усулдук бирикмелерде

Эгеменд. Классттык сааттардын иштелмелери

билим күнү белгиленет

7

Кыргыз тили-“Мамлекеттик тил” жумалыгын өткөрүү.Дил баяндарды жаздыруу, дубал газеталарды чыгаруу

15-23 сентябрь

кыргыз тили мугалимдери

усулдук бирикмеде

Дил баяндар, дубал газеталар

кыргыз тил күнү эске сакталат

8

“Эне тилди билүү- атуулдук милдет”

Кыргыз тилим-ыйык тил”  класстык сааттар.

сентябрь

Тарбия иштери боюн-чаорунбас.КудайбергеноваН.

кыргыз тили мугалимдери

усулдук бирикмесинде

реферат, доклад, ачык сабак

ачык тарбиялык сааттар өткөрүлөт

9

Доклад;Мамлекттик стандарттын  негизинде  тузулгон календарлык план»

сентябрь

УБ башчысы Абдразазева Р

Усулдук бирикме

Ачык сабактар

10

1-октябрь “Карылар күнү” кары адамдар менен жогушууларды

өткөрүү. “Карысы бардын ырысы бар” тегерек стол уюштуруу

октябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун КудайбергеноваН

кл.жетекчилери

усулдук бирикмеде

окуучулар, мугалимдер

карыларга жардам  көрсөтүлөт

11

Доклад: «Окутуунун жаны технологияларын сабакта пайдалануунун ыкмаларын,абалын талкулоо»

октябрь

Табигый илимдер УБ башчысы Абыкеева Ш

Окуу бөлүм башчысы

Муратова Г.С

ЭшимкановаМ,Ч

усулдук бирикмеде

Ачык сабактар

окуучулар, мугалимдер

Окутуунун жаны технологияларын сабакта пайдаланышат

 

13

14

 1-чейректин билим сапатын текшерүү, сабактарды  анализдөө

ноябрь

Администрация, мугалимдер

усулдук бирикмеде

окуучулар, мугалимдер

билим сапаты текшерилет

15

ноябрь

Березкина Т.Н

усулдук бирикмеде

окуучулар, мугалимдер

тарбиялоо өстүрүлөт

16

Олимпиадага даярдык

ноябрь

Окуу бөлүм башчысы

Эшимканова М.Ч

Муратова Г.С

усулдук бирикмеде

окуучулар, мугалимдер

олимпиадага даярдык өткөрүлөт

15

5-11 класстарды “Жер планетасы- экологиялык коркунучта” Конференция өткөрүү

 

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары КудайбергеноваН

География мугалимдери

5-11 кл жетекчилер

усулдук бирикмеде

талкуулоо, аңгемелешүү

экологияны коргоого үйрөтүлөт

16

Өз ара сабактарга катышуу

декабрь

администрация

усулдук  бирикмеде

анализ берүү

сабактарга катышуу өткүрүлөт

17

 

Доклад; «Башталгыч класстын окуп-түшүнүү боюнча ыкмаларды өркүндөтүү»

декабрь

УБ бирикме жетекчиси

Абдразаева Р

Усулдук бирикмеде

Ачык сабактар

Окуп түшүнүү ыкмасынсабак колдонушат

17

Жаш мугалимдер менен иш алып баруу

январь

Эшимканова М.Ч

Муратова Г.С

усулдук бирикмеде

насаатчылар, жаш мугалимдер

жардам көрсөтүлөт

18

Ыймандуулук  темасында 5-8 класстардын окуучуларынын арасында диспут өткөрүү

 

 

январь

. Тарбия иштери боюнча дир.орун басары КудайбергеноваН

 

5-8 кл. жет.

усулдук бирикмеде

окуучулар, мугалимдер

Айкөлдүк жөнүндө түшүнүк алышат

19

Чет тилдер декадасы.Чет тилдердин берилиш абалы. Административдик текшерүү
февраль

Мектеп админ

Усулдук бирик.башчылары

усулдук бирикмеде

Аудио, видео тасмалары, окуу китептери, диалогдор

Окуучулардын чет тилдерде сүйлөосү аныкталат

20

5-8-класстар арасында тилдердин берилиши кыргыз  тил адабият,орус тил адабият.

февраль

Усулдук бирикмелердин

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар

диспут өткөрүлөт

21

Афган , Баткен согушуна катышкан ардагерлер менен жолугушуу кечелерин өткөрүү    “Ата-Мекенди коргоочулар” күнүн\ карата:

-“Мен Ата-Мекенимди сүйөм” сүрөттөр, плакаттар  конкурсу;

8-10 кл.

февраль

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары Кудайбергенова Н

8-10 кл жетекчилер

усулдук бирикмеде

мугалимдер, ардагерлер, окуучулар

Афган , Баткен согушуна катышкан ардагерлер менен жолугушат

22

Афган согушунда курман болгон жердештерибиздин эстелигине баш ийип таазим кылуу аземине катышуу.

-Тарыхый музейлерге  экскурсия жасоо

(5-7 кл.)

февраль

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары .

5-7 кл жетекчилер

усулдук бирикмеде

мугалимдер,  окуучулар

жолугушуу өткөрүлөт, музей менен тааныштырылат

23

Ата-энелер үчүн ачык эшик     күндөрүн  жарыялоо

февраль

класс жетекчилер

 

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар, ата-энелер

байланыш күчөтүлөт

24

Ачык сабактардын өтүлүшүнүн ыкмалары

март

Эшимканова М.

усулдук бирикмеде

МБ башчылары, мугалимдер

Усулдук семинарларөткөрүлөт

25

 Доклад : «Окуучулардын умтуулусун ойготуу»

март

Кудайбергенова Н

усулдук бирикмеде

25

Интерактивдик ыкмаларды колдонуу менен сабак өтүү

март

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар

сабактар өтүлөт

26

Эстетикалык багыттагы сабактардын өтүлүш сапаты

март

предмет мугалимдер, администрация

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар

сапаты текшерилет

27

“Билим алуу- ийне менен кудук казгандай”

Тегерек стол 9-11 класстар үчүнмартМектеп админ

9-11 кл.жет.

усулдук бирикмеде

аңгемелешүү, кезигишүү

тегерек стол уюштурулат, үйрөтүлөт

28

Доклад; «Оценивание в начальных школах»март

Турдахунова Ч

усулдук бирикмеде

Ачык сабактар

Баалонун

28

Башталгыч класстарынын усулдук бирикмесинин декадасы

апрель

УБ башчысы

Абдразаева Р

усулдук бирикмеде

тесттер

текшерүу иштер

Окуучулардын билим сапаты текшерилет

29

Сабактарда интерактивдүү ыкмаларды колдонулушунун абалы

апрель

мектеп администрациясы

УБ башчылары

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар

Интерактивдүү ыкмалар колдонулат

30

9-11-класстын окуучулары менен анкета жүргүзүү

апрель

администрация, класс жетекчилер

усулдук бирикмеде

мугалимдер, ата-энелер, окучулар

анкета жүргүзүлөт

 

31

Доклад; «Таксонмия Блума»

апрель

Захарян Ф

Усулдук бирикмеде

Окуучулар

Ачык сабак

31

«Улгүлүү класс»кароо сынагын өткөрүү

апрель

класс жетекчилер, мектеп администрациясы

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар, ата-энелер

мыкты класс аныкталат

32

Экологиялык тарбия берүү боюнча айлык. Дубал газеталарды чыгаруу. “Сен жашаган жердин жаратылышын билесинби?” К.Р коруктары.

6-7-кластар

апрель

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары КудайбергеноваН

 кл жетекчилер

усулдук бирикмеде

сүрөт көргөзмө, китептер

кызыл китеп менен тааныштырылат

33

Жаш мугалимдердин чыгармачылыгынын жумалыгы

май

администрация, насаатчылар

усулдук бирикмеде

мугалимдер, окуучулар

жумалык өткөрлөт

34

Жаш мугалимдердин отчёту

май

администрация, насаатчылар

усулдук бирикме

жаш мугалимдер, отчёттор

отчёттор алынат

35

Усулдук бирикмелердин жетекчилеринин отчету

май

Мек

усулдук  бирикмеде

36

Усулдук бирикмелердин жаны окуу жылына карата даярдыгы, маселелери

май

усулдук бирикмеде

 

      

 

                                               
                 

                                                              

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Бекитем:

                                                                                                                                                                     Мектеп директору:

                                                                                                                                                                     АтаеваМ.Т.__________

                                                                                                                                                                     «  »__________2016ж

                                  

                         2016-2017-окуу жылы үчүн Усулдук кенештин иш-планы

 

Аткарылган иш чаралар

мөөнөтү

Кайда каралат

жооптуу

              1 кеңешме

1.2015-2016-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгы, жаңы окуу жылында окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча маселелерди кароо.

 2.Усулдук кеңештин мүчөлөрүн бекитүү

3.Жаш мугалимдерге насаатчыларды бекитүү

 

4. мугалимдердин ишмердүүлүгүн баалоо

 

5.Кружоктук иштердин планын бекитүү

сентябрь

Усулдук кенеште

Мектеп директору

Атаева М.Т

Окуу бөлүмүнүн башчылары

Эшимканова М.Ч

 

 

 

                        2-кенешме

1.    1-чейректин жыйынтыгы

2.“Кызыгуу менен окуйбуз” көркөм окуу конкурсу 5-8-класстар арасында

 

3. Башталгыч класстардын окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү

4.Алдыңкы тажрыйба мектебиндеги мугалимдердин инновациялык тажрыйбалары

 5. Малекттик тил бирикмесинин декадасы

ноябрь

 

 Усулдук кенеште

 

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Китепканачы

Абдиева Н

 

 Абдразаева Р

 

 

Исакова Ш

 

 

Дуйшобаева Ж

3 кенешме

1.Интелектуалдык марафон

2.орус тили жана адабияты бирикмесинин декадасы

3.Зоналык олимпиаданы өткөрүү

4.Райондук олимпиадага даярдануу

5.Орус тили ж-а адабияты бирикмесинин жыйынтыгын чыгаруу

 

декабрь

Усулдук кенеште

Окуу бөлүм башчысы  Эшимканова М.

Муратова Г

 

 

 

Предметтик мугалимдер

 

4   кенешме

1.2-чейректин жыйынтыгын чыгаруу

 

 

2.”Бирге окуйбуз”  ата-энелер менен окуучулардын ортосунда мелдеш

 

 

3.Физика-математика усулдук бирикмесинин декадасы

 

январь

 

 

 

 

 

 

февраль

 

Мектеп админстрациясы

 

 

Китепканачы

Абдиева Н

Баш класс.мугалимдери

Окуучулар ,ата-энелер

 

УБнын башчысы

5-кенешме

 

Табигый илимдердин бирикмесинин декадасы

 

 

Башталгыч класстардын  усулдук бирикмесинин декадасы

Март

 

 

 

 

апрель

Усулдук кенеште

 

 

1.Мектепте усулдук бирикмелердин иштерин жыйынтыктоо.

2.Жаңы окуу жылына милдеттерди коюп чыгуу

июнь

 

Мектеп директору

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Подстраницы (1): СОЦ ПЕДАГОГДУН ИШТЕРИ
Comments