Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы

Т.Атаев жалпы билим беруу мектебинин билимин жогорулатуу курсуна барууу мугалимдер

Мугалимдин Ф.А

Предмети

Качан барат

телефону

1

Ногоева Б.К

Англис тили

30.11.20-12.12.20

0500005373

2

Алмазбекова Н

Балдарды мектепке даярдоо «Наристе

14.12.20-

26.12.20

0501110550

3

Кудайбергенова Н

ТТКН

11.01-23.01.21

0500191191

4

Шаршеналиева А

Соц педагог

11.01-23.01.21

0709642703

5

Табалдиева А

Кыргыз тил адабияты

11.01-23.11.21

0708591840

6

Керимова А

химия

25.01-06.02.21

0500534803

7

Болотбек к Айгерим

Баш.кл.мугалими

8.02.-20.02.21

0704500260

8

Керимова А

Кыргыз тили адаб.мугалими

22.03-03.04.21

0500534803

9

Муратбекова Г

Организатор

05.04-17.04

0704222812

10

Калчаева А

математика

10.05.-22.05.21

0708012867

11

Абдибалиева А

Англис тили муг

19.04.-01.05

0702170307

12

Кульбаева Н

Кыргыз тил орус кл

19.04.-01.05.21

0505210584

  

 

 

                        Мектеп директору:                   Атаева М.Т.

Comments