НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

                      Т.Атаев атындагы  орто мектебинин    2020-2021-окуу жылына карата насаатчылык боюнча маалыматы

Жаш мугалимдин аты,жону

 

билими

предмети

Насаатчы

мугалимдин аты,жону

билими

предмети

12

Алмазбекова Нуркыз Алмазбековна  


Максат Эльнура 


Бакалавр Бакалавр 

Башталгыч класс 


Башталгыч класс 

Кульбаева Назира Ерджановна 


Шаршебаева Чынара 

ЖогоркуЖогорку 

кыргыз тили, кыргыз адабият 


Башталгыч класс 

34

Жумаева Алтынай Эмильбековна 


Абдибалиева Айгуль 

Бакалавр 
Жогорку 
башталгыч класс.Англис тили 
Шаршеналиева Аниса 
Ногоева Бактыгул Кубанычбековна 
Жогорку 
Жогорку 

Башт.кл. 
Англис тили 

5


6


Болотбек к Айгерим 


Табалдиева Айнура Толобаевна 
атайын  ортоатайын орто 
башталгыч клКыргыз тили, кыргыз адабият 
Абдразаева Ракыя Асамбековна 


Муратова Гулзат Сеитказиевна 
Жогорку Жогорку 
башт.клКыргыз тили, кыргыз адабият 

      
       


 

Мектептин директору:                  М.Атаева 


 

      

 
  
  

ĉ
Гулнура Муратбекова,
17 мар. 2021 г., 02:04
ĉ
Гулнура Муратбекова,
24 мар. 2021 г., 00:15
Comments