НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

             Т.Атаева атындагы  орто мектебинин    2017-2018-окуу жылына карата насаатчылык боюнча маалыматы

Жаш мугалимдин аты,жону

 

билими

предмети

Насаатчы

мугалимдин аты,жону

билими

предмети

1

Захарян Фатима 

жогорку ИГУТарых Абыкеева ШЖогоркутарых

2

Крахина Оля

атайын орто башт.клю.Турдахунова Ж.Б.Жогорку Башт.кл. 

3

Болотбек к Айгерим атайын  ортобашталгыч клШаршеналиева А.Э.атайын ортобашт.кл

 

Мектептин директору:                  М.Атаева 

 

 

      

Comments