МЕКТЕП ТАРЫХЫ

ТоктосунАтаеватындагы

ортомектебининтарыхы

1932-жылы кат сабатсыздыкты жоюу максатында 4 жылдык мектеп ачылып,кыргыз тилинде сабак ѳтүлѳ баштаган.Бара-бара орус тилдүү калк үчүн мектепте  .Булжылдар 1950- жылга туура келет.

1960-1978-жылга чейин айылдын «Береке» пансионатында «Восход»пионер лагеринин имаратында 8 жылдык мектеп иштеп келген.Айылдын алгачкы мугалимдери: ОсмоновТоктомамбет,АтаевТоктосун,Шамбетов Бекбосун,ЧокоевКемез,Зарылэжей,Саликан Эжейлер болушкан.Мектептин туптолушун  о.э. айылдын мектебин райондук жогорку деңгээлге жетишүүсүнѳ ѳз мезгилинде зор салымын кошкон мектеп  директорлору:

1952-1962-ж.ж. -ИсраиловШарше

1962-1969-ж.ж. -ОсмоновТоктомамбет

1969-1973ж.ж. -СадыроваНурила

1974-1987-ж.ж.-Атаев Токтосун

1988-1990-ж.ж.-Турдубеков Курманбек,

1990-1996-ж.ж.-КожоевЧыныбай

1996-2000-ж.ж. -Усубалиев Эмил

2000-2004-ж.ж.- Березкина Т.Н.

2005-2010-ж.ж.-СыдыковаБурулжан

2010-ж.Атаева Майрам

1975-ж.Прогресс айылына жаны типтеги,эки кабаттуу мектептин курулушу башталып,анын башынан аягына чейин кѳз салып,эмгектенген агайыбыз мектеп директору Т.Атаев эл сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болгон,о.э. билим берүүдѳгу зор эмгеги үчүн мамлекеттин кѳптѳгѳн сыйлыктарына татыган.Азыркы учурда мектепти жетектеп турган Атаева М.Т. атасынынкесиптикдинастиясынулантып,үзүрлүүэмгектенипжатат.

Татыктуу муунду тарбиялоодо,окуу-тарбия иштерин жигердүү алып барууда.Мектеп жамааты болгон 30 дан ашык мугалим талыкпастан эмгектенүүнүн үстүндѳ.

 

 


Comments