МЕКТЕП ТАРЫХЫ

Токтосун Атаев атындагы

жалпы орто билим беруу мектебинин тарыхы

1932-жылы кат сабатсыздыкты жоюу максатында 4 жылдык мектеп ачылып,кыргыз тилинде сабак ѳтүлѳ баштаган.Бара-бара орус тилдүү калк үчүн мектепда болгон. Бул жылдар 1950- жылга туура келет.

1960-1978-жылга чейин айылдын «Береке» пансионатында «Восход» пионер лагеринин имаратында 8 жылдык мектеп иштеп келген. Айылдын алгачкы мугалимдери: Осмонов Токтомамбет, АтаевТоктосун, Шамбетов Бекбосун, Чокоев Кемез, Зарыл эжей, Саликан Эжейлер болушкан. Мектептин туптолушун  о.э. айылдын мектебин райондук жогорку деңгээлге жетишүүсүнѳ ѳз мезгилинде зор салымын кошкон мектеп  директорлору:

1952-1962-ж.ж. -Исраилов Шарше

1962-1969-ж.ж. -Осмонов Токтомамбет

1969-1973ж.ж. -Садырова Нурила

1974-1987-ж.ж.-Атаев Токтосун

1988-1990-ж.ж.-Турдубеков  Курманбек,

1990-1996-ж.ж.-Кожоев Чыныбай

1996-2000-ж.ж. -Усубалиев  Эмил

2000-2004-ж.ж.- Березкина Т.Н.

2005-2010-ж.ж.-Сыдыкова Бурулжан

2010-ж. Атаева Майрам

1975-ж.Прогресс айылына жаны типтеги, эки кабаттуу мектептин курулушу башталып, анын башынан аягына чейин кѳз салып,эмгектенген агайыбыз мектеп директору Т.Атаев эл сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болгон, о.э. билим берүүдѳгу зор эмгеги үчүн мамлекеттин кѳптѳгѳн сыйлыктарына татыган. Азыркы учурда мектепти жетектеп турган Атаева М.Т. атасынын кесиптик династиясын улантып,үзүрлүү эмгектенип жатат.

Татыктуу муунду тарбиялоодо, окуу-тарбия иштерин жигердүү алып барууда. Мектеп жамааты болгон 39  мугалим талыкпастан эмгектенүүнүн үстүндѳ.

 

 


Comments