САБАКТАРДЫН ИРЭЭТИ

                   «Бекитемин»

директор ____________ М.Т. Атаева.

«_____» _________________ 2017-ж.

 

2017-2018-окуу жылына карата тузулгон 5-11- класстардын

САБАК ЖУГУРТМОСУ.

1-СМЕН

Кл

Дуйшомбу

Шейшемби

Шаршенби

Бейшемби

Жума

Ишемби

8 «а»

1

География

Физика

Орус  тили

Иностран.яз

Орус  тили

Физкультура

2

Тарых

Кыргыз.т.Адаб

Иностран.яз

Биология

Черчение

Адеп

3

Математика

Орус  тили

Химия

Орус  тили

История

История

4

Кыргыз.т.Адаб

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

Математика

Кыргыз.т.Адаб

5

Химия

ОИВТ

ОИВТ

Математика

Физика

 

6

Дене тарбия

 

 

 

География

 

8 «б»

1

Кыргыз.т.Адаб

Русс.литерат

Русс.литерат

Химия

Биология

История

2

Математика

Русс.литерат

ОИВТ

Иностран.яз

История

Иностран.яз

3

Русс.литерат

География

География

Кыргыз.т.Адаб

Русс.литерат

Физкультура

4

Биология

Физика

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Физкультура

Физика

5

Химия

 

Кыргыз.т.Адаб

 

Математика

Черчение

6

 

 

Математика

 

 

 

9 «а»

1

История

Кыргыз т.Адаб

Черчение

Челов.и общес

Русс.литерат

Челов.и общес

2

Физика

История

Химия

Математика

Математика

Русс.литерат

3

Кыргыз т.Адаб

Математика

Кыргыз т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

Иностран.яз

Кыргыз.т.Адаб

4

Математика

Физика

Иностран.яз

Физика

География

Биология

5

География

Физкультура

Русс.литерат

Биология

Физкультура

Химия

6

 

ОИВТ

ОИВТ

 

 

 

9 «б»

1

Химия

Русс.литерат

География

Русс.литерат

Черчение

Кыргыз.т.Адаб

2

Биология

Русс.литерат

Русс.литерат

Русс.литерат

Биология

Физика

3

Математика

Физика

ОИВТ

Кыргыз.т.Адаб

Физика

История

4

Физкультура

География

Челов.и общес

Челов.и общес

Математика

Биология

5

ОИВТ

Иностран.яз

Математика

Химия

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

6

 

 

Физкультура

 

Математика

 

10 «а»

1

Математика

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Математика

НВП

Иностран.яз

2

Кыргыз.т.Адаб

Физика

Физкультура

Кыргыз.т.Адаб

История

Кыргыз.т.Адаб

3

История

Кыргыз.т.Адаб

Иностран.яз

Челов.и общес

НВП

Физкультура

4

Физика

Химия

Русс.литерат

Биология

Физика

 

5

Русс.литерат

Кл.час.

Химия

Русс.литерат

Математика

 

6

География

Русс.литерат

 

 

 

 

10 «б»

1

Русс.литерат

География

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Русс.литерат

Физкультура

2

Химия

Математика

Русс.литерат

Кыргыз.т.Адаб

Физика

История

3

Физика

Русс.литерат

Челов.и общес

Химия

История

Физика

4

Кыргыз.т.Адаб

Иностран.яз

НВП

Иностран.яз

Русс.литерат

НВП

5

Математика

Кыргыз.т.Адаб

 

 

Математика

Физкультура

6

 

 

 

 

Биология

 

11 «а»

1

Кыргыз.т.Адаб

История

Физкультура

Кыргыз.т.Адаб

История

Кыргыз.т.Адаб

2

Математика

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Челов.и общес

Физика

Физкультура

3

Физика

Физика

Русс.литерат

Биология

Математика

Русс.литерат

4

Химия

Кыргыз.т.Адаб

Русс.литерат

Математика

Русс.литерат

Иностран.яз

5

География

Химия

Иностран.яз

Физика

 

 

6

НВП

НВП

Кл .час.

 

 

 

11 «б»

1

Математика

Математика

Челов.и общес

Кыргыз.т.Адаб

Физика

Физика

2

Русс.литерат

География

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Русс.литерат

Кыргыз.т.Адаб

3

Химия

Иностран.яз

Физика

Иностран.яз

Биология

Кыргыз.т.Адаб

4

Физика

Русс.литерат

Русс.литерат

Химия

Математика

История

5

Физкультура

Физкультура

НВП

Челов.и общес

Экономика

НВП

6

 

 

 

 

 

 

Кл

Дуйшомбу

Шейшемби

Шаршенби

Бейшемби

Жума

Ишемби

7 «а»

1

Физика

Кыргыз.т.Адаб

ОИВТ

Физика

Математика

Орус-тил

2

География

Кыргыз.т.Адаб

Сурот

География

Математика

Физкультура

3

Математика

Математика

Орус-тил

Тарых

Орус-тил

Физкультура

4

Кыргыз.т.Адаб

Чет тили

Чет тили

Кыргыз.т.Адаб

Орус-тил

Тарых

5

Биология

Эмгек

Кыргыз.т.Адаб

Адеп

 

 

6

Музыка

 

Кыргыз.т.Адаб

 

 

 

7 «б»

1

ОИВТ

Русс.яз

Музыка

Орус-тил

Физика

Адеп

2

Математика

Русс.яз.

Орус-тил

Орус-тил

Тарых

Тарых

3

Математика

География

Орус-тил

Чет тили

Математика

Сурот

4

Биология

Физкультура

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

Математика

Физкультура

5

Физика

Чет тили

География

Кыргыз.т.Адаб

Кырг.тил.

 

6

 

 

Эмгек

 

 

 

6 «а»

1

Кыргыз.т.Адаб

Биология

Орус-тил

Биология

Орус-тил

Сурот

2

Математика

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Тарых

Физкультура

Тарых

3

География

Чет тили

Эмгек

География

Математика

Орус.тили

4

Математика

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

Чет тили

 

Орус.тили

5

Музыка

Кыргыз.т.Адаб

 

Кырг. тили

 

Физкультура

6

Кыргыз.т.Адаб

 

 

Адеп

 

 

6 «б»

1

Математика

Математика

Орус-тил

Чет тили

Тарых

Физкультура

2

Орус-тил

Орус-тил

География

Кыргыз.т.Адаб

Орус.тили .

Орус.тили .

3

Кыргыз.т.Адаб

Орус-тил

Музыка

Кыргыз.т.Адаб

Физкультура

Чет. тил и

4

Кыргыз.т.Адаб

География

Орус-тил

Тарых

Математика

Труд.

5

Биология

Биология

 

 

Математика

Сурот

6

 

 

 

 

 

 

5 «а»

1

Математика

Математика

Эмгек

Математика

Физкультура

ОБЖ

2

Кыргыз.т.Адаб

Чет тили

Орус тили

Кыргыз.т.Адаб

Орус-тил

Чет.тили .

3

Биология

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

Орус-тил

Адеп

4

Музыка

Орус тили

Орус тили

Тарых

Математика

Сурот

5

 

Физкультура

 

 

 

 

6

 

Кыргыз.т.Адаб

 

 

 

 

5 «б»

1

Орус-тил

Орус-тил

Математика

Математика

Орус.тили .

Орус. тили .

2

Физкультура

Физкультура

Орус-тил

Чет тили

Математика

Сурот

3

Орус-тил

Труд

Орус-тил

Тарых

Математика

Адеп

4

 

Чет тили

География

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

ОБЖ

5

 

 

Музыка

Кыргыз.т.Адаб

Кыргыз.т.Адаб

 

6

 

 

 

 

 

 

 


Ĉ
Гулнура Муратбекова,
18 мар. 2021 г., 00:33
Ĉ
Жамиля Дүйшөбаева,
26 нояб. 2015 г., 07:26
Comments