СОЦ ПЕДАГОГДУН ИШИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "Бекитем"

                                                                                                                                                                                                                 Мектеп директору:/_____________/     

                                                                                                                                                                                                                  Атаева М.Т.

                                Социалдык педагогдун жылдык планы 2016-2017-окуу жылы

Багыт

тар

Аткарылуучу иштер

Кл

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

 

 

 

Окуучулар менен иштоо

Сентябрь

1.Окуучулардын социалдык абалын аныктоо.

1-11

3-5.09.2016.

Кл.жет., соц.пед.

Кл.жетекчи биримесинде

Кл.жет.,ата-энелер.

Окуучулардын социалдык абалы аныкталат.

2.Учету жок квартирада жашаган окуучуларды иликтоо.

 

7-8.09.2016.

 

Усулдук кенешмеде

Кл.жет.,китепканачы.

Окуучулардын жашоо-шарттары аныкталат.

3.Жаны келгендерди, кайра окуй баштаган окуучуларды, бешинчи класстын окуучуларын ынгайлаштыруунун жүрүшүндө,жүрүм-турумунда өксүгү  бар балдарды  педагогикалык  калыбына келтирүүдө социалдык  педагогикалык  колдоо  жана кам  көрүОнү ишке  ашыруу ,мугалимдер менен  ата-энелердин  ортосунда карым-катнаш  түзүү.

2.Окуучулардын  китеп  менен  толук  камсыз  болушуна  көзөмөл жүргүзүү.

3.Кыздар арасында  иштерди  уюштуруу.Кыздар кеңешин түзүү.

4.Ата-энелер арасында  аталар жана  апалар коомун  түзүү.

1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7.09.16.

 

 

11.09.16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь

 

 

Кыздар кеңешинин  төрайымы 

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

Окуучулар.класс  жетекчилер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь

 

Кыздар кеңешинин  төрайымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулар китеп  менен  камсыз болушат .

 

Кыздар  кеңеши  түзүлөт.

 

Аталар,апалар коому түзүлөт

 

Пед коллектив  менен иштөө

1.Жетим,жарым  жетим,инклюзив,инвалид   жана  группа  рискадагы  балдардын  тизмесин  тактоо.

 

 

1-11

4.09.16

Класс  жетекчилер

Усулдук  кеңешмеде

Мектептин  президенти,класс жетекчилер

Так  маалыматтар алынат.

 

                               Үй- бүлө  менен  иштөө

1.Жакыр үй-бүлөлөрдүн  тизмесин тактоо.

2.Турмуш  шарты оор  балдардын үйлөрүн кыдыруу.

3.Ата-энелер  чогулушу.

Ата-энелер  комитетин  шайлап алуу.

4.Инвалид   балдардын  жөндөмдүүлүгүн  иликтөө.Жөндөмдүүлүгүнө жараша  ар кандай  ийримдерге тартылууга  жардам  берүү.

1-11кл

 

19.09.16.

 

 

 

 

 

21-29.16.

Соц  педагог

 

СБ кызматкери

Класс  жетекчилер

 

 

 

Соц  педагог

Класс  жетекчилер

Кл.жетекчи

лер-дин  бирикмесинде

Өндүрүштүк  кеңешмеде

 

Мүдүр алдындагы  кеңешмеде

 

Класс  жетекчилер бирикмесинде

 

Окуучулар,класс  жетекчилер.

 

Парламенттин  мүчөлөрү.кл  жетекчилер.

 

 

Чогулуш.класстык  сааттар.

 

Парламент ,мугалимдер

1.Так  маалымат алынат.

2.Турмуш  шарты  начар  үй-бүлөдөгү балдардын   муктаждыктары  аныкталат.

3.Ата-энелер  комитети  шайланат.

 

4.Окуучулардын  шык-жөндөмдүүлүктөрү аныкталат.Ийримдерге  тартылышат.

 

1.Окууга  тартылбаган  окуучуларды  изилдөө  жана  аны  окууга  тартуу.

1-11кл

Жыл ичинде

Класс  жетекчилер,

соц  педагог

Класс  жетекчилер

дин  бирикмесинде.

Окуучулар,,класс  жетекчилер

Окууга  тартылбаган  окуучулар аныкталып,окууга  тартуу  үчүн  иш  аракеттер  көрүлөт

 

Таланттуу   окуучулардын илимий  коомун  уюштуруу,планын  иштеп  чыгуу.

5-11-класс

Жыл бою

Класс  жетекчилер,

соц  педагог

Класс  жетекечилер

дин бирикмесинде

Окуучулар,,класс  жетекчилер

Таланттуу  окуучулардын илимий  коому  уюштурулат,планы  иштелип  чыгат.

 

Томолой,жарым-жартылай,соц  жетимдер менен иш  алып  баруу,жашоо  шартын иликтөө.

1-11-класс

Дайыма

Мектеп  адм-сы,соц  педаго Исакаова Ш.

Класс  жетекчилер  бирикмесинде.

Окуучулар,класс  жетекчилер

Соц,томолой,жарым  жетимдер  менен  жекече  иштер  жүргүзүлөт.жашоо шарты  аныкталат.

                                                                         Октябрь

 

Окуучулар менен  иштөө

1.5-класстын  окуучуларынын   жаңы  окуу  шарттарынын калыптанышы. «Сенин жашооң  кандай  болуп  жатат?»анкета.

5-кл

03.2017.

Кл.жет,соц  педагог.

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

Окуучулар,анкеталар

Окуучулар өз  абалдарын аныктай билишет.

 

2.Ата-энелер  менен  байланышып,турмуш шарты  менен  таанышуу.

8-11-кл

Ар бир  айда.

Соц  педагог.

организатор.

Усулдук  кеңешмеде мугалимдер  кл.жетекчи

лер.

Окуучулар,ата-энелер.

Ата-эненин  социалдык абалы  аныкталат.

 

 

3.Иштеп  жүргөн  окуучу  балдарды  иликтөө

9-11-кл

Ар бир айда.

Соц  педагог  жана  организатор

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Класс  жетекчилер

Так  маалымат  алынат.

 

 

4.Окуучулардын диний  маданияттуулугун  жогорулатуу  максатындагы  иштерди  жүргүзүү.Хиджаб кийген  кыздар менен  аңгемелешүү.Мечитке  жума  намазга  барып жүргөн  балдарды  аныктоо.

5-11кл.

6.10.2016.

Соц  педагог.

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Мугалимдер,мектеп  администрациясы

Окуучулардын диний  көз караштары аныкталып,диний  маданияттуулугу   сакталат.

 

Пед коллектив  менен  иштөө

1.Жашына  жараша  ден соолук  группасын  түзүү:башталгыч кл,толук кл.

1-11-кл

Ар бир айда

Соц  педагог,дене  тарбия  мугалими.

Класс  жетекчилер бирикмесинде

Кл.жетекчилер.мед. кызматкерлер,дене  тарбия мугалими.

Окуучулардын медициналык  жактан  абалдары  аныкталат.

 

2.Рекетчиликке  каршы  тарбиялоо  иштерин  жүргүзүү.Рекетчилик  темасында  анкета  алуу жана класстык  саатарды  өткөрүү.

6-11-кл

Октябрь

Соц  педагог,класс  жетекчилер.

Класстык  бөлмөлөрдө

Класстык  сааттар,парламент.

Алдын ала  иштер  жүргузүлөт.

 

 

 

 

3.Улуу  Ата Мекендик  согуштун  катышуучуларына  жакындан жардам  берүү,аларды шефке  алуу.

5-11-кл

Дайыма

Мектеп  адм-сы,класс  жет.

Класс  жетекчилер бирикмесинде

Окуучулар,класс  жетекчилер.

Ардагерлерге  жакындан  жардам  көрсөтүлөт.

 

4.«1-октябрь—карылар күнү»Улгайган  адамдар менен  жолугушууларды  өткөрүү.»   Кадырман  карыларым»тегерек стол  уюштуруу.

5-11-кл

1-октябрь

Окуучулар,

соц  педагог

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Окуучулар,класстык  сааттар

Улгайган  адамдар менен  жолугушуулар  өткөрүлөт,класстык  сааттар өткөрүлөт

 

             

Үй-бүл ө менен  иштөө

1.Сабактан  жетишпеген  окуучулардын  ата –энелери  менен  иш  жүргүзүү.

1-11 кл

17-22-10.16.

Класс  жетекчи,соц  педагог.

Усулдук  кеңешмеде

Мугалимдер,ата-энелер.

Окуучулардын  билим  деңгээли  жогорулайт.

 

2.Бирөөгө көз каранды  болуу  эмнеден  башталат»Ата-энелер  үчүн анкета жүргүзүү.

1-11-кл

Октябрь

Класс  жетекчи,соц  педагог.

Усулдук  кеңешмеде

Мугалимдер,ата-энелер.

Ата-энелерден анкета  алынат

 

3.Мусулманчылыкка  берилген окуучулардын ата-энелери  менен  жолугушуу.

Ата-энелер үчүн  жекече  консультация .

5-11-кл

Октябрь

Класс  жетекчи,соц  педагог

Мүдүр алдындагы  кеңешмеде

Мугалимдер,ата-энелер.

Мусулманчылыкка  тиешелүү   туура  эрежелерин сакташат.

 

    4.Таланттуу  окуучулардын  илимий  коомун  уюштуруу,планын  иштеп  чыгуу.

5-11-кл

Жыл  бою

Класс жетекчилер. предметтик  мугалимдер

Класс  жетекчилер

дин бирикмесинде

Класс  жетекчилер,предмет тик  мугалимдер

Таланттуу  окуучулардын илимий коому  уюштурулат,планы иштелип  чыгат.

 

Алдын  алуу  кеңеши.

 

1.Тарбияга  оорчулук  келтирген  балдар  менен   иш  алып  баруу.

 

3-11-кл

Ай  ичинде

Класс  жетекчилер,

соц  педагог

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Класс жетекчилер, докладдар.

Окуучулардын  ойлоо  сезимдери  тазаланат.

                                                                                 Ноябрь

 

 

Окуучулар менен  иштөө

 

 

1.Бала  укуктары  тууралуу  конвенция  менен  тааныштыруу.

2.Укуктук  билим  деңгээлин  жогорулатуу.Үй бүлөлүк административдик  жана  жоопко  тартуу кодекстери  менен  тааныштыруу.

3.Каникул  учурунда  окуучулар менен  жекече  иш алып баруу.Үй бүлөлүк  жашоо  турмушу менен  таанышуу  үчүн  рейд  жүргүзүү.

 

 

 

 

 

 

1-11-кл

20-ноябрь

 

 

 

 

 

 

20-29-ноябрь

Класс.жет.

 

 

ИДН  кызматкер

лери

Өндүрүштүк  кеңешмеде

 

ИДН кызматкерле

ринин  катышуусун

да

Класстык  сааттар

Окуучулар өз  укугун  жана  милдетин  түшүнөт.

 

                      Пед  коллектив  менен  иштөө

1.Окуучулардын   ден  соолугу  боюнча  анализ  жүргүзүү .

2,Жогорку  класстагы  кыздар үчүн  гинекологдор  менен  жолугушууларды уюштуруу.Кыз  жигиттер  ортосундагы мамиленин  маданияттулугун сактоого  багыттоо.

3. «Менин  милициям  мени  сактайт» деген темада  класстык  саат  өткөрүү

 

1-11-кл

 

9-11-кл

17.11.16.

Ай  ичинде

 Ай  ичинде

Мед кызматкерлер ,кл  жетекчилер.

Класс  жетекчилер

дин кеңешмесин

де

Класс  жетекчилер

 

 

 

 

 

 

 

ИДН кызматкерлери

 

 

 

Кыз жигиттер ортосундагы  маданияты  калыптанат.

 

 

Милициянын  коргоо  эрежелери  айтылат.

 

Үй бүлө  менен  иштоөө

1.Сен  жашоону  кандай  кабылдайсың?(анкета)

 

 

1-11-кл

17.11.16

Класс  жетекчи

Усулдук  кеңешмеде

Окуучулар

Алдын ала  иштер  жүргүзүлөт

 

2.Ата-энелерге жекече консультациялар.

 

1-11-кл

Ай ичинде

Соц  педагог

Усулдук  кеңешмеде

Ата-энелер

Ата-энелерге  жекече  консультация  өткөрүлөт

 

3.Турмуш  шарты  оор  окуучулардын кийим –кечек  менен  камсыз  болушуна  көмөк  көрсөтүү.

 

1-11-кл

Ай  ичинде

Соц  педагог

Усулдук  кеңешмеде

Спонсорлор.

Окуучулар кийим-кече  менен  камсыз болот.

 

Алдын алуу кеңеши.

Ата-энелердин  балдарына  болгон  жоопкерчилигин  күчөтүү.

 

 

Мүчөлөрү

Айдын аягында

Класс  жетекчилер

Усулдук  кеңешмеде

Ата-энелер,окуучулар

Ата-энелердин  балдарына  болгон жоопкерчилиг  күчөйт.

                                                                         Декабрь

 

 

Окуучулар менен  иштөө

 

 

1.«Сен  жакшы  окуучусуңбу?»анкета  жүргүзүү.

2.Биринчи  жарым  жылдыктын  жыйынтыгы.

3. «Мектепте  рекетчилик  барбы?»(диспут)

 

 

6-8-кл

15.12.16.

Кл.жетекчи.

Соц  педагог

Класс  жетекчилер  бирикмесинде.

Анкета.диспут,

кл  бөлмө.

Алдын  ала  иштер  жүргүзүлөт.Жыйынтыгы  чыгарылат.Пикирлешүү  жүрузүлөт.

 

Пед коллектив 

менен

 иштөө

1.      «Өспүрүмдүн  ден  соолугу»--тамеки  чегүү,наркотикалык  заттардан алыс  болуу.(кл  сааттар)

 

Адам  укуктарынын  жалпы  декларациясы  менен  таанышуу.Адам  укугун бузган  уюмдар,чөйрөлөр жөнүндө. Кл сааттар:Өз  укугуңду  жана милдетиңди  билесиңби?

 

2.Мугалимдердин  окуучуларга  болгон гумандуу  мамилесин  өнүктүрүү.

8-11-кл

 

 

 

 

9-11-кл 

Декабрь

 

 

 

 

 

10-декабрь

Соц  педагог

 

 

 

 

 

Соц  педагог

 

ИДН кызматкер

лери

Усулдук  кеңешмеде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Класстык сааттар,докладдар

,класстык  чогулуштар.

Адам  укугунун  жалпы  деклорациясы  менен  таанышышат.

Наркотикалык  заттардын  зыяндуу  экенин  түшүнөт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пикирлешүү  өткөрүлөт.

 

Алдын алуу

 кеңеши.

1.Өспүрүмдөрдүн  ден соолугуна  шек  келтирген терс  көрүнүштөр.

9-11-кл

 

 

 

22.12.16.

Соц  педагог

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Докладдар

1.Өспүрүмдөрдүн  ден соолугуна  шек  келтирген терс  көрүнүштөр аныкталат,докладдар окулат.

 

 

Жаңы  жылдык  «Балаты» майрамына карата  кооз  оюнчуктар  сынагын  жарыялап,балаты  майрамын  өткөрүү.

1-11-кл

Декабрь

Кл  жетекчилер, соц  педагог,орга низатор

Класс  жетекчилер дин кеңеш месинде.

Окуучулар

Жаңы  жылдык  «Балаты»майрамы  өткөрүлөт.

 

 

 

 

Ысык-Көл районунун  87 жылдыгына карата  «Ысык-Кол районунун  тарыхы  жана улуу  инсандары» деген  темада  реферат,докладдардын кароо-сынактарын өткөрүү.

Бурчтарды  уюштуруу.Дубал  газеталарды  чыгаруу.Дил баяндарды  жазуу.

 

-5-8-кл

 

 

 

 

 

9-11-кл

Декабрь

Класс жетекчилер,организатор,

Абыкеева Ш.

Класс  жетекчилер дин бирикмесинде

Докладдар, рефераттар,дил  баяндар

Дилбаяндар,рефераттар, докладдар жазылып,дубал  газеталар  чыгарылат.

 

 

Эл  аралык СПИД ке  каршы   күрөшүү  күнүнө карата  «СПИД коркунучтуу  дарт»деген  темада  дубал газеталарды чыгаруу,лекцияларды  окуу,тегерек  столдорду  уюштуруу.

9-11-кл

1-декабрь

Класс  жетекчилер, организатор

Парламенттин  чогулушунда,класс  жетекчилер

дин  бирикмесинде

Дубал газеталар,лекциялар

СПИД боюнча  кеңири  маалымат  алышып,дубал газеталарды  чыгарышат.

 

 

«Жөнөкөйлүк  адамдын  эң жогорку  сапаты»диспут  уюштуруу

8-11-кл

12.12.16.

Организатор,Исакова Ш

Парламенттин  чогулушунда

Окуучулар,класс  жетекчилер

«Жөнөкөйлүк   тууралуу  кеңири маалымат алышат .

                                                                             Январь

 

Окуучулар менен  иштоө

 

1.Инклюзив  окуучулардын сабактарына катышуу.Сабакты  аткара  албагандыктын себебин  изилдөө.

А)Эске  тутумун,аң  сезимин,кунт

   коюсун.

Б)Окуучунун  үй бүлөдөгү шартын .

2.Сабактан  жетишпеген  окуучулар менен каникул  учурунда  жекече  иштөө.

3.Мектеп  айланасында  тамеки  чеккендер  болбошу  үчүн  рейд жүргузүү.Мед сестра  менен .

4.Мектеп  айланасында  жашаган  окуучулардын үйүнө барып  маек  жүргүзүү.

1-11-кл

 

 

 

 

 

 

 

5-11-кл

 

 

 

 

8-11-кл

Ай  ичинде

Кл.жетекчи.

Соц  педагог.

Мед  сестра.

 

 

 

 

 

 

Мед сестра.кл  жетекчилер.

Усулдук  кеңешмеде.

 

 

 

 

 

 

 

Усулдук  кеңешмеде

 

Өндүрүштүк кеңешмеде

 

 

Мугалимдер,кл  жетекчилер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед сестра,              кл  жетекчилер.

Сабактан  жетишпегендигинин  себеби  аныкталат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын  ден  ссолугуна кам  көрүү  башталат.

 

Үй бүлө  менен 

Иштөө

 

1.Ата-энелер  чогулушуна катышуу.

2.ИДН дин учетунда  турган окуучулардын үйүн бару.

 

 

10-11-кл

Ай ичинде

Админстра ция,соц  педагог,кл.жетекчи.

Аудиторияда

Администрация,кл жетекчилер

Көйгөйлүү  маселелер  чечилет

 

Алдын алуу  кеңеши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учурдагы иштер  боюнча кеңеш  мүчөлөрүнүн  чогулушу.

 

 

 

 

Айына  2  жолу

Кеңеш

Парламент тин кеңешме синде.

Парламент, президент, организатор

 

 

 

«Мен келечекте  энемин» дил  баяндар конкурсу

8-11-кл

24-январь

Кыздар кеңеши

Кыздар кеңешинде

Парламент, президент, организатор

Дилбаяндар  жазылып,талкууланат.

                                                                                Февраль

 

Окуучулар менен  иштөө

1.«Кичи  пейил  болуу  деген  эмне?» «Адамдын  кайсы  сапаты  үйдө  жана  коомчулукта

сыйлайт?»

2.Окуучулардын аскердик  патриоттук  сезимдерин  ойготууга  тарбиялоо.

3.Аталар коомунун   мүчөлөрү  менен  жолугушуу.

1-11-кл

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11-кл

Ай  ичинде

 

 

 

 

 

10.02.17

 

20.02.17.

Класс  жетекчилер

Соц  педагог

Дене  тарбия  мугалими.

 

 

 

 

Эркек  окуучулар

Усулдук  кеңешмеде

 

Класс  жетекчилер дин  бирикмесинде

 

 

Парламентте  

Класс  жетекчилер

 

 

 

 

Окуучулар ,мугалимдер 

 

 

Аталар  кеңеши.

Адамдардын  жогорку  сапаты  аныкталып  бааланат.

 

 

Патриоттук  ырлардын  конкурсу  өткөрүлөт.

 

 

 

Аталар кеңешинин  отчету  каралат.

 

Пед  коллектив

Менен  иштөө

1.Тарбияга  оорчулук  келтирген  окуучулар менен иш жүргүзүү.

 

 

2.Мугалимдерге  жекече  кеңештер.

 

 

5-11-кл

1-11-кл

24.02.17.

Талап  боюнча

Админис  -       трация  соц педагог

Өндүрүштүк  кеңешмеде

Класс  жетекчилер,соц  педагог,организатор

Тарбиялоого  оор  балдар менен  жекече  иштер  жүрузүлөт

 

Мугалимдерге жекече кеңештер  берилет.

 

 

Үй бүлө менен  иштөө

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мыкты,үлгүлүү үй-бүлө» «Мыкты  класс», «Кош жылдыз» конкурстарын өткөрүү

9-11-кл

Февраль

Парламент

Өндүрүштүк  кеңешмеде

Класс  жетекчилер ,соц  педагог

Конкурстар  өткөрүлүп ,жеңүүчүлөр  аныкталат.

 

1.1.Ата-энелер менен  администрация  мүчөлөрү  бирдикте мектеп  айланасында  рейд  жүргүзүү.

2.Микроучасток  боюнча иш жүргүзүзүү.Окууга  тартылбай калган  окуучулардын себебин  иликтөө.

 

 

 

1-11-кл

Ай  ичинде

Соц  педагог ,

Мектеп  админис трациясы

Өндүруштүк кеңешмеде

Класс  жетекчилер,ата-энелер .

Пикирлешүү  жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Окууга  тартылбай калган  окуучулардын себеби  иликтенет.

 

 

 

 

 

 

 

Алдын  алуу

Кеңеши.

Мектеп  ичиндеги  орой  мамилени  жок кылуу  боюнча чогулуш  өткөрүү.

Ке ңеш

27.02.17

Кеңеш.

Мүдүр  алдындагы  кеңеш

Класс жетекчилер,мугалимдер,администрация

Суициддин  себептери аныкталат.

 

 

Кылмыштуулукка  колдонулуучу  жаза.(тегерек  стол)

9-11-кл

 Февраль

Парламент

Класс  жетекчилер дин кеңешме синде

Окуучулар,  мугалимдер 

«Кылмыштуулукка  колдонулуучу жаза»аттуу  тегерек  стол  өткөрүлөт.

 

 

Аталар,энелер кеңешинин  жарым  жылдык  отчетун  талкуулоо.

9-11

Февраль

Исакова Ш

,организатор.

Өндүруштүк кеңешмеде

Ата-энелер,окуучулар

Аталар.энелер  кеңешинин  отчету  угулат ,талкууланат.

                                                                                    Март

 

Окуучулар менен

иштөө

1.Окуучулар  арасында  мүнөздөрүн аныктоо  боюнча  анкета  жүргузүү

5-11-кл

Ай  ичинде

Кл.жетекчи.

Соц  педагог

Класс  жетекчилер дин кеңешме синде

Окуучулар,анкеталар.

Анкеталар  алынып,мүнөздөрү  аныкталат.

 

2.Сабактарынан  артта калган  окуучулар менен  аңгемелешүү.ИДН  учетунда  турган  окуучулардын үйлөрүн кыдыруу.

1-11

 

5-11

Ай  ичинде.

Соц  педагог

Парламентте

Окуучулар

Сабактардан  артта калган  окуучулар менен  аңгемелер өтүлөт.

ИДН дин учетундагы  балдардын үйлөрүн рейд  жасалат.

 

3.Апалар коомунун  мүчөлөрү  менен  жолугушуу.

9-11

Ай ичинде

Кыздар кеңеши

Апалар кеңешинде

Апалар,кыздар.

Апалар кеңешинин  отчету  угулат .

 

4.КВН (кыздар  үчүн.)

7-8-кл

5-март

Кыздар кеңешинин  төрайымы.

Кыздар кеңешинде

Кыздар(7-8-кл)

Конкурс  жарыяланат. «Ану-ка девушки!»

 

Пед коллектив

 Менен  иштөө

1.5-6-кл.үй шарты начар  окуучулар менен  иш алып  баруу.

5-6-кл

Ай  ичинде

Кл.жетек

чилер

Усулдук кеңешмеде

Окуучулар,

предметтик  мугалимдер

Үй  шарты  начар  окуучулар менен   жекче  иштер  жүрузүлөт.

 

2.Инклюзив  окуучулардын сабакты  өздөштүрүүдөгү абалы  жөнүндөгү  маселелер боюнча  мугалимдер менен  тегерек  стол  өтүү.

1-11-кл

Ай  ичинде

Кл.жетек

Чилер,пед коллектив

Усулдук кеңешмеде

Окуучулар,

предметтик  мугалимдер

Тегерек  стол  өткөрүлөт.

 

Үй бүлө

Менен  иштөө

1.«Ата-энелердин балдарына  болгон  мамилеси.» деген  темада  ата-энелер  чогулушу.

2.Үй шарты  начар  окуучулардын үйлөрүн  кыдыруу.

 

1-11кл

 

1-11кл

Ай  ичинде

 

Ай  ичинде

Класс  жетекчилер

 

 

Класс  жетекчилер 

 

Өндүрүштүк  кеңешмеде

Кл.жетекчилер,администрация

Пикирлешүү  өткөрүлөт.

 

Алдын алуу 

кеңеши

Суицидди  болтурбоо  үчүн алдын алуу  кеңеши.

 

 

 

 

9-11-кл

26-март

Кеңеш.

Мүдүр алдындагы  кеңешмеде.

Кл.жетекчилер,администрация,

мугалимдер

Суициддин  себептери  аныкталат.

 

 

Кыздар кеңешинин иш-чараларын  анализдөө.

8-11-кл

Март

Кыздар кеңеши

Кыздар  кеңешинде

Класс жетекчилер,кыздар  кеңеши.

Маалымат алышат

                                                                 Апрель

 

Пед коллектив  менен   иштөө

1.Суицид  боюнча  анкета  жүргүзүү.Анкета  боюнча  шектүү окуучулардын үстүндө иш  алып баруу.Алар үчүн  байкоо  дептерлерин ачуу.

 

6-11-кл

Айдын  башында

Соц  педагог

Кл.жет кеңешме синде

Окуучулар,класс жетекчилер,

анкеталар

Анкеталар алынып,байкоо  жүргүзүлөт.

 

 

2.«Депрессиядан  чыгуу  жолдору» деген темада  окуучулар менен  тегерек стол.

 «Оор  кыйынчылыкта  турам,мага  жардам  бергиле!» деген  темада  лекция.

4.Мамлекеттик экзаменге  жана көчүрүү  экзамендерине  даярдык  көрүү.Инклюзив  окуучуларды медициналык кароодон  өткөрүү.

 

 

Соц педагог,кл.жетекчилер

Кл.жет кеңешме синде

Окуучулар,класс жет,лекциялар

Алдын ала  иштер  жүргүзүлөт.

 

 

 

 

 

 

 

Пед  совет өткөрүлөт.

 

Окуучулар   менен 

Иштөө

1.Кесип  тандоого  туура  багыт  берүү  иштерин жүргүзүү.

2.Окуу  жайларынан келген  өкүлдөр менен  жолугушууну  уюштуруу.Окуу  жайларындагы   «ачык  эшик»күндөрүнө алып баруу.

3.Аттестация  учурунда  окуучунун  өзүн  бекем кармап  стресске  кабылбашы  үчун  психологиялык  иш-чараларды  өткөрүү.

9-11-кл

9-11-кл

 

 

 

5-6-кл

Ай  ичинде

Ай  ичинде

 

 

 

Ай  ичинде

Соц педагог,кл.жетекчилер

 

 

 

 

 

 

Соц  педагог.

Класс жетекчилер бирикмесинде.

Класс  жетекчилер,мугалимдер

Кесиптик  багыт берилет.

 

 

 

 

 

 

Алдын ала  иштер  жүргүзүлөт.

 

Үй  бүлө

 менен иштөө

Ата-энелердин кийинки  окуу  жылына  карата  иш  пландарын  түзүүсү.

 

 

 

1-11-кл

19.04..16ж.

Администрация,соц  педагог.

Класс жетекчилер дин  бирикмесинде

Класс жетекчилер,

Окуучулар,ата-энелер

Пландар  түзүлөт.

 

Алдын алуу  кеңеши.

Инвалид жана  инклюзив  окуучулардын   сабакты  өздөштүрүүду абалы.

 

 

 

1-11

Талапка  ылайык

Администрация,соц  педагог.

Мүдүр  алдындагы кеңешмеде

Окуучулар,

мугалимдер

Алдын ала иштер  жүргүзүлөт.

 

 

 «Мен  укугумду  билемби?» дебат-клуб

9-11

Апрель

Кл.жет.соц педагог

Парламентте

Окуучулар,

Мугалимдер

Дебат өткөрүлөт

                                                                        Май

 

Окуу  Окуучуолар  менен

мен        иштөө

 

1.Окуучулардын  жайкы  эс алуусу  жөнүндө  класс   жетекчилерден маалымат алуу.

2.ИДНдин учетунда турган   же  «Тобокел» группасындагы  окуучулардын    абалы.

 

 

 

 

5-11-кл

3-11-кл

20.05.17.

 

 

 

Айдын  аягы

Класс  жетекчилер,

соц  педагог

Кл  жетекчилер  бирикмесинде

 

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Класс  жетекчилер

Алдын ала  иштер  жүргүзүлөт.

 

 

 

ИДН дин учетунан  алынат.

 

Пед колле

ктив  менен   иштөө.

1.Микроучасток  боюнча  май  учетун  жүргүзүү.Окууга  тартылбай калган  окуучуларды тактоо.1-класска  келе  турган  окуучулардын  тизмесин  тактоо.

2.Класстарда  экскурсия  уюштурууда  мыйзамдуулукту  сактоо.

3.Жылдын  жыйнтыгын  анализдөө.

1-11-кл

 

 

 

1-11-кл

Ай  ичинде

 

 

 

25-30.05.17.

Класс  жетекчилер.

Мектеп  админис трациясы

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

 

 

 

Кл.жет.бирикмесинде

Мугалимдер

директор,окуу бөлүм  башчысы

 

 

 

линейка ,класстык  сааттар.

Маалыматтар алынат.

 

 

Алдын ала  иш чаралар өткөрүлөт.

 

Үй  бүлө  менен

 иштөө

1.Ата-энелердин  чогулушу.Жаңы  окуу  жылына карата окуучуларды  форма  менен  камсыз кылуу.

2.Жайкы  каникулда  жаш өспүрүмдөрдүн эмгегин  оор  жумуштарга  пайдалануу коркунучтарына бөгөт коюу  боюнча   ата-энелер менен  аңгемелешүү.

1-11-кл

 

 

4-11-кл

22-23.05.17.

 

 

 

24.05.17.

Ата-энелер,соц  педагог.

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

 

Мүдүр  алдындагы  кеңешмеде

Админисрация,

кл.жет.

 

 

мугалимдер,ата-энелер.

Маалымат алынат.

 

 

 

 

Алдын ала иш-чаралар көрүлөт.

 

 

«Аталар,энелер»кеңеши  курамын  түзүү.

 

Май

Организатор,

соц  педагог

Кл.жет кеңешме

синде

Админисрация,

кл.жет.

 

«Аталар,энелер»кеңеши  курамы түзүлөт.

 

Алдын  алуу кеңеши.

Тарбияга  оорчулук  келтирген  окуучулардын  абалы

.Мамлекеттик  экзамендерге  даярдыгы .

 

9-11-кл

Бир айда  2  жолу

Кеңеш

Мүдүр  алдындагы кеңешмеде

Окуучулар

,мугалимдер

Алдын ала  иш чаралар  көрүлөт.

Мамлекттик  экзамендерге  даярдык  көрүлөт.

                                                                                       

                                                     Соц  педагог:/___________/Исакова Ш.
              Т.Атаев   атындагы  орто  мектебинин  соц  педагогунун   сентябрь

                 айында  иштелген  ишинин  отчету.

 

     2016-2017-окуу жылынын  сентябрь  айында төмөндөгү  иш-чаралар кабыл алынган.

№1.Окуучулардын  социалдык  абалын аныктоо:

А)соц  жетим балдардын

Б)тоголок  жана  жарым  жетим  балдардын.

В)Аз  камсыз  болгон  балдардын.

Г)Көп  балалуу үй-бүлөдөгү  балдардын

Д)Инвалид  балдардын

Ж)Ата-энеси чет  жакада  иштеген  окуучулардын.

З)Өгөй  ата,өгөй  эне  менен  жашаган  окуучулардын  тизмелери  такталып,класс  жетекчилер  бирикмесинде 5-сентябрда  класс  жетекчилер  отчет   беришти.

 

 №2.Бактуу-Долоноту  айылында учету  жок,квартирада жашаган  окуучулар ды  иликтөө иштери  жүргүзүлүп   такталды.Бул маселе    усулдук кеңешмеде  каралып,жыйынтыгында  5

 Окуучунун  ата-энеси  айылда  учету  жок  квартирада  жашай тургандыгы аныкталды.

1.      Рыспек к Бегимай  8 «а»класс.Нарын.

2.      Капарова Үмүт     6 «б»класс.Чолпон-Ата.

3.      Мунарбек уу Адил  9 «а»класс.Тон району.

4.      Рысбек  к Алтынай. 5 «а»класс .Нарын.


2016-2017-окуу жылына карата  окуучулардын  китеп  менен камсыз  болушу төмөндөгүчө  аныкталды.

Кыргыз класстары  боюнча:

1-4-класстар ---68%

5-9-класстар---91%

10-11-класстар----100%

 

Орус класстары  боюнча:

1-4-класстар---39%

5-9-класстар----89%

10-11-класста----84%

 

Жалпы  мектеп  боюнча кыргыз  класстарында  окуучулардын китеп  менен камсыз  болушу 87%ды ,орус класстарында  71%ды түздү.

 

   №3.Кыздар арасында.балдар арасында  иштерди  уюштуруу. «Балдар» жана «Кыздар»кеңешин түзүү.Ата-энелер  арасында  «Аталар»жана «Энелер» кеңешин  тузүү. «Профилактикалык кеңештин»курамын түзүү  жагы  каралган.Бул маселе  Т.Атаев  атындагы  орто  мектебинде  өтүлгөн  жалпы  ата-энелер   чогулушунда  күн  тартибиндеги  маселеге  коюлуп,талкууланып көпчүлүктүн колдоосу  менен бул кеңештер түзүлдү.

 

       «Кыздар» кеңеши:

1.Алмазбек к Айдай .11 «а»кл

2.Жыргалбаева Ж     11»б»кл

3.Камчыбек к З.10 «а»кл

4.Бактыбек к Бегимай    10 «б»кл

5.Кудайбергенова Акак    9 «а»кл

6.Мамадаминова Айзада.  9 «б»кл

7.Садыбакасова Айдана.    8 «а»кл

 

    8.Үсөнакунова   Адина      8 «б»кл

    9.Марсиян к Акмарал     7 «а»кл

    10.Максат к Алия          7 «б»кл

    11.Алыбек к   Алтынай    6 «а»кл

    12.Абдыбекова Нурайым   6 «б»кл.

    13.Орозобекова Айзада       5 «а»кл

    14.Байгельдиева Каныкей    5 «б»класс.

 

   «Балдар»кеңеши:

1)Исаев Урмат    11 «а»кл

2)Исаков Эрбол        11 «б»кл

3)Исаев Урмат              10 «а»кл

4)Исаков Эрбол            10 «б»кл

5)Карыев Улан              9 «а»кл

6)Батыков Акбар           9 «б»класс

7)Каныбек уу    Аман    8 «а»кл

8)Чынгыз уулу Илгиз     8 «б»кл

9)Кеңеш уулу Давлес     7 «а»кл

10)Мусабеков Данияр      7 «б»кл

11)Орорзобеков Руслан     6 «а»кл.

12)Курманбаев Ташкул    6 «б»кл

13)Руслан уу   Ынтымак    5 «а»кл

14)Саламат уулу  Нуржигит    5 «б»

 

 

 «Каныкей»энелер кеңеши:

1)Калыкова Жайлоо

2)Орозобаева Чынара

3)Экембаева Бүбүмайрам

4)Бейшеналиева Айгүл

5)Тилекматова Динара 

6)Ашикеева Шайкүл

7)Абакирова Кенже

8)Касымалиева Мөөркан

9)Дүйшеева Бейшегүл

10)Акидеева Кыял

11)Исаева Роза

12)Косумбаева Роза

13)Ажиганова Айганыш

14)Барабанова Оксана

 

 

«Бакай»аталар кеңеши:

1)Алтымышев Карыпбай

2)Лобасенко Александр

3)Асанбеков Эрчил

4)Усубалиев  Бакыт

5)Кабылбек уу  Калыс

6)Мусапыров Алмаз

7)Куланов Алмаз

8)Калыков  Нургазы

9)Асамбеков Кеңеш.

10)Бакаев Максат

11)Калыков Нургазы

12)Чекиров Жоомарт

13)Асанбай уу  Ырысбек

14)Багелдиев Мир

 

 

 

    «Профилактикалык»кеңештин курамы:

1.Кудайбергенова Наргүл----   кеңештин төрайымы .завуч  организатор

2.Исакова Ш.А.                     ----кеңештин  мүчөсү.соц  педагог

3.асамбеков Максат              --кенештин мүчөсү , завхоз.

4.Осмонов Алмаз                ---- кенештин мүчөсү,таможенник

5.Эсенбаев Улан                  --- кенештин мүчөсү  ЖОН кызматкери

6.Капасов Асеин.               ---- кенештин мүчөсү.айылдык кеңештин депутаты.

7.Өмүралиев Болот           ---- кенештин мүчөсү ,куруучу

8.Жумабева Чынара         ----- кенештин мүчөсү, пенсионер.

 

№4  Инвалид  жана   группа  рискадагы балдардын тизмесин тактоо усулдук  кеңешмеде  каралып.мекетеп  боюнча  инвалид окуучулардын саны төртөө  экендиги аныкталды.

6 «а»класынан:

1)Абдыкадыров Ислам

2)Тургумбаев Рустам

3)Мусаев Рустамкатышат.

 

10«а» Сагатбек уу Алишер.Бул  окуучулар  ийримдерге  тартылып.ийримдин  жетекчилери  тарабынан колдоого алынып,көзөмөлдөө  иштери  жүргүзүлүп турат.

  6 «а»класс.Тургумбаев Нурсат------Ыр-хор музыкалык  кружогуна катышат.

                      Абдыкадыров Ислам-----комуз кружогуна катышат(Чолпон-Ата)

                      Мусаев Рустам------кыргыз  тили  адабияты кружогуна катышат.10 «а»классынын  окуучусу Сагатбек уу Алишер көркөм сүрөт кружогуна  катышат.

 

  10-сентябрда  «Кайрымдуу  бол,каралдым»аттуу  мектеп  ичинде  акция  уюштурулуп,айыл өкмөтүнөн сөц кызматкерелердин  катышуусу  менен  инвалид  окуучулардын  жөндөмдүүлүтөүнө  жараша  сүрөт конкурсу,колго  жасалган (картондон,жыгачтан,пластилинден  ж.б. дан)буюм-тайымдардын көргөзмөсү уюштурулуп,мектеп  окуучуларынын  концерттик программасы  тартууланды.

           21-сентябрда  жалпы  ата-энелер чогулушу  болуп өттү.Чогулушта  күн  тартибинде төмөндөгү  маселе  каралды:

2016-жылдын  21-сентябрында  Жумгал  районунун  Көк-Ой  айылындагы  орто  мектебинде  болгон  бала  өлүмүнө  алып келген өкүнүчтүү  окуя   туурасында  маалымдоо.

 

№5.Окууга  тартылбаган  окуучуларды  изилдөө жана  аларды  окууга тартуу бирикмесинде  каралган.Ысык-Көл райондук    элге   билим  берүү бөлүмү  тарабынан  «Мектепке  барбаган,мектеп курагындагы  балдарды аныктоо  максатында  үч  айлык  өткөрүү  боюнча  №36  буйруктун  негизинде  Т.Атаев  атындагы  орто  мектебинин  директору  Атаева М.Тга милдеттендирилди.

 

    2016-жылдын  15-октябрынан  2016-жылдын  15-январына чейин мектепке  барбаган мектеп  курагындагы  балдарды  аныктоо  боюнча  Бактуу-Долоноту айылынын  көчөлөрүнө   бардык  мугалимдер бөлүштүрүлүп 3  айдын  ичинде   аныктоо  иштери  жүргүзүлүп  башталды.Айылдын картасы  чийилип айылдын көчөлөрүнө  мугалимдер  бекитилди:

 

 

      №6. Мектептин  ички көзөмөлүндөгү   группа рискадагы   балдардын  тизмеси такталып,мектептин учетуна  төмөндөгү класстардын окуучулары  каттоого  алынды.Атап  айтсак:

     

    10 «а»класс.Айдарбек уу   Жанат

 

      

      9 «а»класс.     Руслан уу Акылбек

      8 «а»класс.       Тааайбек уу Рахат.

      9«б»класс.       Саргулов Марк

       6 «а»класс.     Тургумбаев Нурсат

 

          Бул  окуучуларды   көзөмөлдөө  жагы  класс  жетекчилерге ,организатор  завуч Кудайбергеновага ,соц  педагогго .   милдеттендирилип,бул  окуучулардын  үйлөрүнө  байма-бай  рейд уюштурулуп байкоо  күндөлүгү уюштурулду.

    Таланттуу  окуучулардын  илимий  кому усулдук  бирикмеде  ар  бир  предметтик  мугалим өз  предмети  боюнча  таланттуу  окуучуларды тандап,планы  иштелип  чыкты.Таланттуу  окуучулардын билим  сапатын бекемдөө макстында  окуучуларды  райондук,областтык олимпиадага  даярдоо ,райондук  жана республикалык тестирлөөгө даярдоо  боюнча  педсоветтин  чечими  менен предметтик  мугалимдерге   милдеттендирилип,иш-чаралар  жүргүзүлүп иштер алынып  барууда.Ата-энеси  чет  жакада иштеген ,өгөй  ата,өгөй  энеси менен жашаган  окуучулардын  үйлөрүнө   жумасына  2 жолу рейд  жүргүзүлүп турду.Аз камсыз  болгон үй-бүлөдөгү балдардын абалы,жашоо  шарты менен  жакындан  таанышып,ата-энеси менен  жекече сүйлөшүүлөр аркылуу бираз  да  болсо  жардамдар  көрсөтүлдү.Атап  айтсак,мектеп  директору Атаева М.Т. ушул  айылдын  тургуну  Исаков Фархаттыын уулдары  3 «а»классФархат  уулу Абдисалих,даярдоо классындагы Фархат уу Абдулазизге кийим-кечектер.бут кийимдери ,ич кийимдери  алынып  берилди.Дептер ,ручка,карандаштар  берилди.

 

 

                                 Соц.педагог:/____________/Исакова Ш.А.

 

Т.Атаев  атындагы  орто мектебинин  соц  педагогу Исакова

         Шайыр Асанакуновнанын октябрь айында  өткөрүлгөн  

                            иш-чараларынын  отчету.

 

     №1.    5-класстын  окуучулары  үчүн  башталгыч класстан ортоңку  звеного  өтүүдө жаңы           окуу  шарттарына  калыптанышы  туурасында «Сенин  жашоооң    кандай  болуп  жатат?» анкета аркылуу.орус класстары  үчүн «Моя  жизнь»деген  темада  анкеталары  аркылуу окуу  шарттарына  изилдөө  жүргүзүлдү.

 

    №2      Окуучулардын  диний  маданияттуулугун  жогорулатуу  максатында  «Хиджаб»кийген кыздар менен кыздар кеңешинде  аңгемелешүү жүрузүлдү.Ата-энелери  менен  жолушушуп,пикир алышуулар   болду.Мечитке  жума  намазга  барып  турган  окуучулардын  тизмеси такталды.Аларды атап айтсак:

   

 

           8- «А»класс

 

1.Анарбеков Сыймык

2.Алмазов Сыймык

3.Дөөлөтбек уу Мирлан

 

      8 «б»класс

 

1.     Эсенакунов Эмир

2.     Жээнбеков Алишер

 

    9«б»класс

 

1.Батыков Акбар

 

    Бул окуучуларга түшүндүрүү  иштери  жүргүзүлүп,сабактарга  жолтоо  болбогондой  учурда  мечитке  баруу  жагы каралды.

 

   №3   Жашына   жараша ден  соолук  группалары  менен  түзүлдү.1-4-класстарда ,5-8-класстарда ,9-11-класстарда  түзүлдү.Бул  группалар менен класс жетекчилер,дене  тарбия  мугалими ,айылдык  мед кызматкерлери биргелешип  иштеп  келүүдө.

 

   №4.   Рекетчиликке  каршы  тарбиялоо  боюнча 6-11-класстарда анкеталар  алынып,классттык сааттар өтүлүп  жатты.Атап айтсак: «Кылмыштуулук  кайдан келип чыгат»деген темада

 4 «а»класс Карбозова Майрам.

    «Рекет  деген  эмне  жана анын кесепеттери  7 «а»класс     Экембаева Б. «Рекетёрство»       11-«б»класс  березкина Т.Н. «Кандай учурла  тартипсиздикти  жоюуга  болот»тегерек  столдогу  маек     9-11-класстар ортосунда  өтүлдү.Жана кызуу  талкууга  алынды.

 

   №5. «Карылар күнүнө карата»айылдын кары  адамдарынын  үйлөрүнө  7-11-класстардын  окуучулры  жардамга  барып  күзгү жыйым-терим  иштерине  жана  ошондой  эле  үйдөгү ар кандай  жумуштарына  кол кабыш кылышып,буклеттерди  жасашып,алкыштарга  ээ болушту.

 

 

 

 

       №6  5-11-класстын окуучуларынан  түзүлгөн  атайын  отряд ,ай сайын  Улуу Ата Мекендик  согуштун катышуучуларына  жакындан  жардам  берип  ай сайые  ал-жайын  сурашып,шефтик   жардамдарын көрсөтүп келишти.

 

    №7 Сабактан   жетишпеген окуучулардын ата-энелери  менен  жолугушуулар өткөрүлүп,предметтик  мугалимдер  тарабынан  атайын  дептерлер  уюштурулуп,окуучулар менен жекече  иштөөлөр  башталды.

    

   №8   Тарбияга  оррчулук  келтирген  балдарга  байкоо  күндөлүктөрү ачылып,анализдөө иши  жүргүзүлүп жатты .Чейрек ичинде  10-октябрда  окуучулар арасында  жалпы  чогулуш өтүлдү.Чогулуштун  күн тартибиндеги  негизги маселе :

 

1)Кылмыштуулуктун  алдын алуу.

2)Салык  салуу жана кысым көрсөтүү боюнча кеңири  талкуу  жүрдү.Чогулуштун  жыйынтыгында  окуучулар  арасында кылмыштуулукту  болтурбоо  боюнча  алдын ала кандай  иш-чараларды  жүргүзүү   керектиги  түшүндүрүлдү.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


 
Comments