НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

Tоктосун Атаев атындагы мектеби

Т.АТАЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕБИ

Ысык-Көл облусу,Бактуу-долоноту айылы, Кыргыз Республикасы

Школа имениТ.Атаева,

село Бактуу-Долоноту ,

Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика

Адрес:ул. Ала-Тоо

722102, с.Бактуу-Долоноту

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 39 2 00

e-mail: t.ataev.mektebi@gmail.ru

website: gulnura@emektep.info

Директор:

Атаева М.Т.

Замдиректор по учебной работе:

Муратова Г.С.

Замдиректор: по воспитательной работе

Муратбекова Г.М

Соц.педагог:

Шаршеналиева А.Э

office@emektep.info

Мектеп миссиясы:

Т.Атаев мектеби орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге ,башталгыч,негизги жана жалпы билимди тереңдетип берүүгө багытталыт.Ата-энелер,коомчулук менен бирге тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү руханий дүйнөсү бай,элдик маданиятты сүйгон,жашоодо өз ордун таба билген,ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.Алган билимин турмушта,жашоодо туура пайдалана билген бүтүрүүчүнү тарбиялоо.